Права митних органів щодо здійснення митного контролю

Стаття 53. Права митних органів щодо здійснення митного контролю

Митні органи у межах своїх повноважень, визначених цим Кодексом, мають право застосовувати примусові заходи до порушників режиму зони митного контролю.
Митні органи мають право у примусовому порядку зупиняти і повертати в зони митного контролю транспортні засоби та громадян, які без дозволу митних органів увійшли із зони митного контролю на митну територію України, а також морські та річкові судна, які без дозволу митних органів вийшли з зони митного контролю за межі митної території України і не перебувають у територіальних водах інших держав.
Перелік примусових заходів, а також порядок їх застосування встанов­люються цим Кодексом та іншими законами України.

Коментована стаття врегульовує права митних органів щодо здійснення митного контролю.
Законодавець положеннями ч.1 коментованої статті надає право митним органам у межах своїх повноважень, застосовувати примусові заходи до порушників режиму зони митного контролю. Режим зони митного контролю - це встановлені законодавством України з питань митної справи приписи, заборони та обмеження щодо перебування товарів, транспортних засобів та громадян, умови розташування будівель та споруд, а також проведення господарських робіт у зоні митного контролю (детальніше див. коментар до ст. 51 МК).
Контроль за дотриманням режиму зони митного контролю покладається на митні органи, його здійснюють посадові особи, які безпосередньо проводять процедури митного контролю та оформлення у зоні митного контролю та посадові особи митної варти, які забезпечують охорону зон митного контролю.
До примусових заходів, відповідно до чинного законодавства належать:
- застосування фізичної сили, регламентовано статтею 424 МК (детальніше див. коментар до цієї статті);
- застосування спеціальних засобів (див. коментар до ст. 425 МК);
- застосування вогнепальної зброї (див. коментар до ст. 426 МК).
Відповідно до ч.2 митні органи, виконуючи покладені на них завдання, мають право у примусовому порядку зупиняти і повертати в зони митного контролю транспортні засоби та громадян, які без дозволу митних органів увійшли із зони митного контролю на митну територію України, а також морські та річкові судна, які без дозволу митних органів вийшли з зони митного контролю за межі митної території України і не перебувають у територіальних водах інших держав.
Перелік примусових заходів, а також порядок їх застосування встановлюються цим Кодексом та іншими законами України. Крім наведених у коментарі до частини першої цієї статті статей МК, перелік примусових заходів, а також порядок їх застосування регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 р. №1953 "Про деякі питання застосування спеціальних засобів та вогнепальної зброї посадовими особами митної служби" та іншими нормативно-правовими актами.