Вход

Повноваження посадових осіб митних органів щодо розгляду справ про порушення митних правил

Стаття 387. Повноваження посадових осіб митних органів щодо розгляду справ про порушення митних правил
Від імені регіональних митниць та митниць справи про порушення митних правил розглядаються керівниками цих митних органів або їх заступниками, а від імені спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи - посадовими особами підрозділу по організації боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, уповноваженими на це керівником спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи або його заступниками.
Коментована стаття встановлює, що від імені регіональних митниць і митниць справи про порушення митних правил розглядаються керівниками цих митних органів або їхніми заступниками. Від імені Держмитслужби справи про порушення митних правил розглядаються посадовими особами, уповноваженими на це Головою Служби або його заступниками.
Цей перелік посадових осіб митних органів, до компетенції яких входить розгляд справи про порушення митних правил є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає. Це означає, що розгляд цих справ іншими посадовими особами митних органів є незаконним. Таким чином, згідно з п.4 ст.395 МК винесення постанови у справі про порушення митних правил неправомочною особою є підставою для скасування такої постанови.
Посадова особа митного органу, якій передано на розгляд справу про порушення митних правил, при підготовці до розгляду повинна з'ясувати такі питання:
- чи належить до її компетенції розгляд справи;
- чи повідомлені про час і місце розгляду всі особи, які беруть участь у розгляді справи про порушення митних правил;
- чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка притягується до відпові­дальності, її представників, захисника.
Розгляд митним органом справи про порушення митних правил слід починати з представлення посадової особи, яка розглядає справу. Ця посадова особа оголошує, яка справа підлягає розгляду, хто притягується до відповідальності, роз'яснює особам, які беруть участь у розгляді справи, їх права й обов'язки. Після цього слід оголосити текст протоколу про порушення митних правил. На засіданні заслуховуються особи, які беруть участь у розгляді справи, досліджуються докази й розглядаються клопотання.
Посадова особа в ході розгляду справи зобов'язана з'ясувати:
- чи було вчинено порушення митних правил;
- чи винна особа, яка притягується до відповідальності, у його вчиненні;
- чи підлягає вона адміністративній відповідальності;
- чи є обставини, що пом'якшують чи обтяжують її відповідальність;
- чи мали місце витрати митного органу у справі;
- інші обставини, що мають значення для прийняття правильного рішення у справі.
У справі про порушення митних правил посадова особа митного органу, що розглядає справу, виносить одну з постанов, передбачених статтею 391 МК (див. коментар до ст. 391 МК).
Посадова особа митного органу, яка здійснювала провадження у справі про порушення митних правил, перед переданням справи на розгляд систематизує й підшиває матеріали, що входять до неї, нумерує аркуші справи, складає перелік документів, що входять у справу, який підписує й ушиває у справу першим аркушем.
Посадовій особі митного органу, яка розглядає справу, у разі встановлення причин і умов, що сприяли вчиненню порушення митних правил, слід уносити до відповідних підприємств пропозиції з посиланням на відповідну статтю Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо вжиття заходів до усунення цих причин і умов. Пропозиції можуть уноситися не тільки у зв'язку з конкретними фактами правопорушень, а й за результатами узагальнення, проведеного митним органом.
Підприємства, що одержали такі пропозиції від митного органу, зобов'язані прийняти їх до розгляду й протягом місяця з дня їх надходження повідомити про вжиття заходів митний орган, який уніс пропозицію.