Повідомлення митних органів про намір ввезти товари на митну територію України

Стаття 93. Повідомлення митних органів про намір ввезти товари на митну територію України та про намір вивезти товари за межі митної території України

У разі ввезення товарів на митну територію України у випадках, передбачених цим Кодексом, декларант заздалегідь повідомляє відповідний митний орган про намір ввезти ці товари.
У разі вивезення товарів за межі митної території України декларант попередньо повідомляє відповідний митний орган про намір вивезти ці товари. Митний орган визначає час і місце доставки зазначених товарів для здійснення митного контролю та митного оформлення.
Порядок повідомлення митного органу про намір ввезти товари на митну територію України або вивезти товари з цієї території встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.

Положення цієї статті не застосовуються до морських, річкових та повітряних суден, які перетинають митну територію України без зупинки в порту чи аеропорту, розташованому на митній території України.
У коментованій статті законодавець встановлює порядок та умови повідомлення митних органів про намір увезти товари на митну територію України та про намір вивезти товари за межі митної території України.
Положеннями ч.І коментованої статті декларант, у разі ввезення товарів на митну територію України, зобов'язаний, у випадках, передбачених чинним митним законодавством України, заздалегідь повідомляти відповідний митний орган про намір везти ці товари.
Відповідно до ч.2 коментованої статті на декларанта покладається зобов'язання, разі вивезення товарів за межі митної території України, попередньо повідомити про те відповідний митний орган, для того щоб митний орган міг би визначити час та місце з: ставки зазначених товарів для здійснення митного контролю та митного оформлення відповідно до чинного митного законодавства України.
Ч.З коментованої статті законодавець відносить до компетенції Державної митної служби України визначення порядку повідомлення митного органу про намір увезти товари на митну територію України або вивезти товари з цієї території. Державна митна служба України наказом від 12.12.2005 р. №1220 (з урахуванням наказу Державної митної служби України від 03.07.2006 р. №551) затвердила Інструкцію із заповнення та використання попереднього повідомлення в електронному вигляді. Зазначений документ поширюється на суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, щодо товарів, щодо яких може встановлюватися спрощений порядок застосування процедур митного оформлення, за умови укладення між такими суб'єктами та митним органом договору, з форма якого визначається Держмитслужбою України. У разі ввезення товарів на митну територію України у випадках, передбачених МК, декларант подає ЕПП (попереднє повідомлення в електронному вигляді), яке використовується для контролю за доставкою товарів у митниці призначення. Застосування електронного цифрового підпису (далі -ЕЦП) здійснюється відповідно до Закону України "Про електронний цифровий підпис". Електронний документ, не засвідчений ЕЦП, не приймається до оформлення. Прийняття та оформлення ЕПП здійснюються з використанням програмно-інформаційного комплексу Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби Україні: (далі - ПІК). Організаційні умови застосування ЕЦП, а також порядок використання сертифікатів відкритих ключів визначаються законодавством України. Інформаційна взаємодія між декларантом і ПІК здійснюється з використанням авторизованих повідомлень в електронній формі, засвідчених ЕЦП.
Декларант заповнює ЕПП відповідно до Порядку заповнення та використання попереднього повідомлення, формує авторизоване повідомлення, засвідчене ЕЦП, і передає його за допомогою власних каналів зв'язку засобами електронної пошти до ПІК. ПІК в автоматичному режимі здійснює перевірку достовірності ЕЦП на авторизованому повідомленні; дотримання структури й формату даних, що встановлюються Держмит­службою України; правильності заповнення ЕПП. У разі позитивних результант перевірки ПІК: реєструє ЕПП з присвоєнням йому реєстраційного номера, чим підтверджує поставлення ЕПП на контроль в Єдиній автоматизованій інформаційній системі Держмитслужби України; формує й направляє декларантові протокол, який містить реєстраційний номер ЕПП з діапазону номерів, зарезервованих митним органом У разі негативних результатів перевірки ПІК формує й направляє декларантові протокол, який містить перелік помилок в ЕПП. Реєстраційний номер ЕПП використовується як ідентифікаційний номер документа контролю за доставкою товарів при здійсненні такого контролю митницею відправлення. ЕПП зберігається в Єдиній автоматизованій інформаційній системі Держмитслужби України.
Крім того, питання, що стосуються подання попередньої митної декларації, детальне розглянуто в коментарі до ст. 89 МК.
У ч.4 коментованої статті встановлюється правило, відповідно до якого положення статті 93 МК не застосовуються до морських, річкових та повітряних суден, як: перетинають митну територію України без зупинки в порту чи аеропорту, розташованою на митній території України.