Вход

Поширення колективного договору на всіх працівників

Положення колективного договору поширюються на всіх працівників підприємства, установи, організації незалежно від того, чи є вони членами професійної спілки, і є обов'язковими як для власника або уповноваженого ним органу, так і для працівників підприємства, установи, організації.
(Стаття 18 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР № 4617-10 від 24.01.83; Законом № 3693-12 від 15.12.93)
1.   Колективний договір є нормативно-правовим договором, який укладається на локальному рівні. Його дія в просторі обмежується рамками конкретного підприємства, установи, організації. Колективний договір поширюється на кількісно визначене коло осіб, з якими укладено трудовий договір. Факт перебування особи у трудових відносинах з власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом є основною підставою поширення дії колективного договору на всіх найманих працівників, незалежно від того, чи є вони членами проспілкової організації.
2.  Обов'язковість колективного договору не залежить і від виду, форми та часу укладення трудового договору. Колективний договір поширюється також на працівників, які були прийняті на роботу після його укладення. Тому всі працівники, а також щойно прийняті на підприємство працівники, повинні бути ознайомлені з колективним договором. Обов'язок ознайомлення працівників з колективним договором покладається на власника підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган.
Колективний договір є обов'язковим до виконання не лише працівниками, але й власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом. Гарантією обов'язковості виконання колективного договору є встановлення юридичної відповідальності за порушення умов колективного договору
або його невиконання (статті 18, 20, 30 «Про колективні договори і угоди»).