Посадові особи, уповноважені складати протоколи про порушення митних правил

Стаття 359. Посадові особи, уповноважені складати протоколи про порушення митних правил
Протокол про порушення митних правил мають право складати:
1) посадові особи, які згідно із штатним розписом митного органу уповноважені здійснювати митний контроль, митне оформлення і пропуск через митний кордон України товарів і транспортних засобів і які безпосередньо виявили порушення митних правил;
2) посадові особи підрозділу по організації боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи, підрозділів по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил регіональних митниць і митниць, які згідно з посадовими обов'язками мають таке право;
3) інші посадові особи, уповноважені керівником спеціально уповно­важеного центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи або керівником регіональної митниці.
Коментована стаття визначає коло посадових осіб митних органів, уповноважених складати протоколи про порушення митних правил. Однак законодавець чітко не визначив, які ж посадові особи мають право на складання протоколів, тому для з'ясування цього питання потрібно звертатись до відомчих нормативних актів, оскільки перелік посадових осіб, уповноважених складати протоколи про порушення митних правил, затверджується ДМСУ.
У тих випадках, коли правопорушення виявляє особа, яка не має права складати протокол, вона подає рапорт чи іншим способом доводить це до відома того, хто може вжити відповідні заходи.