Вход

Посадові особи митних органів, які здійснюють провадження у справі про порушення митних правил

Стаття 362. Посадові особи митних органів, які здійснюють провадження у справі про порушення митних правил
Провадження у справі про порушення митних правил здійснюють посадові особи підрозділу по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил митного органу, в зоні діяльності якого було вчинено або виявлено таке порушення.
Посадові особи підрозділу по боротьбі з контрабандою і порушеннями митних правил регіональної митниці можуть здійснювати провадження у будь-якій справі про порушення митних правил, порушеній підпорядкованими регіональній митниці митними органами.
Посадові особи підрозділу по організації боротьби з контрабандою і порушеннями митних правил спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи можуть здійснювати провадження у будь-якій справі про порушення митних правил, порушеній будь-яким митним органом України.
Коментована стаття визначає коло осіб, уповноважених на здійснення провадження у справах про порушення митних правил.
Під підрозділами боротьби з митними правопорушеннями в цій статті слід розуміти підрозділи митного органу, основним завданням яких є виявлення та припинення порушень митних правил з виконанням передбачених МК України процесуальних дій, які забезпечують можливість притягнення правопорушників до адміністративної відповідальності.
Посадові особи підрозділу боротьби з митними правопорушеннями митного органу, в зоні діяльності якого було вчинено або виявлено таке порушення, здійснюють провадження у справі про порушення митних правил.
Уповноваженими здійснювати провадження у справі про порушення митних правил уважаються посадові особи цих підрозділів, у посадові інструкції яких уключено відповідні права й обов'язки. На ці посади призначаються особи, які мають, як правило, освітньо-кваліфікаційний рівень магістра або спеціаліста за напрямком підготовки "правознавство", стаж роботи в правоохоронних органах або інших економічних сферах не менше трьох років.
Якщо протокол про порушення митних правил складено посадовою особою митного органу яка зазначена у п.1. ст.359 МКУ, то матеріали справи про порушення митних правил для здійснення провадження по цій справі передаються до відповідного підрозділу по боротьбі з митними правопорушеннями правил даного митного органу. Порядок передачі до підрозділу по боротьбі з митними правопорушеннями матеріалів справ про порушення митних правил, заведених іншими підрозділами митниці, визначається відомчими нормативними актами ДМС України (див. коментар до ст. 358 Кодексу).
Регіональні митниці можуть прийняти до свого провадження будь-яку справу, що була порушена підпорядкованими їй митними органами.
Посадові особи підрозділу по боротьбі з митними правопорушеннями регіональної митниці можуть здійснювати провадження у справах порушених посадовими особами митного органу, які зазначені у п.1. ст.359 МКУ, а також у будь-яких справах про порушення митних правил, порушених підпорядкованими регіональній митниці митними органами.
Посадові особи Департаменту організації боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Держмитслужби України можуть здійснювати провадження у будь-якій справі про порушення митних правил, порушеній будь-яким митним органом України.
Про отримання матеріалів справи про порушення митних правил підрозділом по боротьбі з митними правопорушеннями, а також доручення провадження у справі конкретній посадовій особі цього підрозділу в Журналі обліку справ про порушення митних правил робиться відповідна відмітка із зазначенням дати отримання матеріалів підрозділом та дати, з якої провадження у справі доручено конкретній особі митного органу.
Після отримання усіх матеріалів справи про порушення митних правил посадова особа, якій доручено здійснення провадження вживає всі необхідні заходи для підготовки справи до розгляду у порядку і в строки, передбачені митним законодавством України.
Коментована стаття визначає коло осіб, уповноважених на здійснення провадження у справах про порушення митних правил.