Порядок створення зон митного контролю

Стаття 49. Порядок створення зон митного контролю

Порядок створення зон митного контролю, режим їх функціонування відповідно до цього Кодексу визначаються Кабінетом Міністрів України.
Зони митного контролю в межах пунктів пропуску через державний кордон України створюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону України та центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту.

Коментована стаття визначає організаційно-правові засади, порядок створення зон митного контролю.
У ч.1 коментованої статті законодавець закріплює положення, відповідно до якого Кабінет Міністрів України визначає порядок створення зон митного контролю, режим їх функціонування, керуючись при цьому чинним митним законодавством України.
Відповідно до Порядку створення зон митного контролю та їх функціонування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 р. №1947, зони митного контролю створюються з метою здійснення митними органами митних процедур щодо товарів та транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України, проведення заходів, пов'язаних з виявленням, запобіганням і припиненням контрабанди па порушень митних правил. Зони митного контролю створюються митними органами:
- у межах пунктів пропуску через державний кордон;
- у межах прикордонної смуги на державному кордоні;
- у морських і річкових портах, аеропортах, на залізничних станціях;
- на територіях підприємств;
- на територіях спеціальних митних зон;
- в інших, визначених ними місцях.
Зони митного контролю у межах пунктів пропуску через державний кордон створюються Держмитслужбою за погодженням з Держкомкордоном та Мінтрансом.
Зони митного контролю створюються відповідним митним органом за погодженням:
- у морських і річкових портах, аеропортах, на залізничних станціях, територіях підприємств - з адміністрацією портів, аеропортів, залізничних станцій та підприємств;
- у разі здійснення митного контролю у місцях, передбачених частиною другою ст. 143 МК, - з керівниками залізничних станцій та органу охорони державного кордону;
- на територіях спеціальних митних зон - з відповідним органом управління спеціальної (вільної) економічної зони.
Межі зон митного контролю в пунктах пропуску через державний кордон визначаються митним органом за погодженням з органом охорони державного кордону, а в пунктах пропуску через державний кордон для морського, річкового, повітряного та залізничного сполучення - також за погодженням з адміністрацією морських і річкових портів, аеропортів та залізничних станцій:
- для автомобільного сполучення - на смугах руху легкового та вантажного автотранспорту, у залах митного огляду та інших приміщеннях митних органів, на оглядових естакадах;
- для залізничного сполучення - у залах митного огляду, на перонах, у пасажирських поїздах міжнародного сполучення на час здійснення митних процедур, на оглядових майданчиках, у контейнерних терміналах та інших місцях, визначених на територіях залізничних станцій;
- для повітряного сполучення - у залах митного огляду, на стоянках, в повітряних суднах на час здійснення митних процедур та інших місцях, визначених у міжнародних аеропортах;
- для морського і річкового сполучення - у залах митного огляду, на суднах на час здійснення митних процедур, у контейнерних терміналах та інших місцях, визначених у портах.
Зони митного контролю за режимом функціонування можуть бути постійними або тимчасовими. Постійні зони митного контролю функціонують у межах пунктів пропуску через державний кордон та в місцях розташування підрозділів митних органів. Тимчасові зони митного контролю функціонують поза місцем розташування підрозділів митних органів під час здійснення митних процедур.
У межах прикордонної смуги на державному кордоні тимчасові зони митного контролю можуть створюватися митним органом за погодженням з органом охорони державного кордону.
Контроль за переміщенням товарів, транспортних засобів та громадян через зони митного контролю здійснюється митними органами.
За погодженням з органами охорони державного кордону митні органи здійснюють інженерно-технічні заходи щодо облаштування зон митного контролю, створених у межах пунктів пропуску через державний кордон для морського, річкового, повітряного і залізничного (разом з територіальним органом Мінтрансу) та для автомобільного сполучення.