Порядок переміщення громадянами товарів через митний кордон України

Стаття 247. Порядок переміщення громадянами товарів через митний кордон України
Громадяни за умови дотримання вимог цього Кодексу та інших законів України можуть переміщувати через митний кордон України будь-які товари, крім тих, що заборонені до ввезення в Україну та вивезення з України, а також тих, щодо яких законом України встановлено обмеження в галузі зовнішньоекономічної діяльності.
Відповідно до ст. 110 МК, яка встановлює засоби та способи переміщення товарів, громадяни можуть перемішувати товари засобами авіаційного, водного, автомобільного й залізничного транспорту шляхом:
- вантажних відправлень;
- використання ручної поклажі;
- супроводжуваного багажу;
- несупроводжуваного багажу;
- міжнародних поштових відправлень;
- міжнародних експрес-відправлень.
Громадяни за умови дотримання вимог МК, Закону України "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України" та інших законів України можуть перемішувати через митний кордон України будь-які товари, особисті речі, крім заборонених, а також тих, щодо яких можуть встановлюватися обмеження:
I) до ввезення в Україну,
II) до вивезення з України
III) до транзиту через митну територію України.
До першої групи заборонених товарів, тобто тих, які не можна ввозити на Україну належать:
1) товари, що можуть завдати шкоди здоров'ю або загрожувати життю населення та тваринному світу чи призвести до заподіяння шкоди довкіллю;
2) літературні та художні твори, поліграфічна та інша друкована продукція, кіно-, фото-, аудіо- та відеоматеріали, що пропагують війну, жорстокість, порнографію, расову, етнічну або релігійну ворожнечу, закликають до насильницького повалення конституційного ладу в Україні;
3) товари та особисті речі, на пропуск яких потрібні дозволи інших державних установ, за відсутності цих дозволів;
4) транспортні засоби, щодо яких встановлені обмеження (більш детально про умови та заборони переміщення усіх категорій транспортних засобів мова буде йти далі);
5) предмети, щодо яких не було здійснено митне оформлення.
6) згідно із статтею 9 Закону "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України", пропуск на митну територію України сільськогосподарської продукції, що підпадає під визначення 01-24 груп УКТ ЗЕД, що ввозиться громадянами, в будь-яких обсягах не дозволяється. Це обмеження не поширюється на: лікеро-горілчані та тютюнові вироби в обсягах, зазначених у Законі; продукти харчування в упаковці виробника, що надходять на адресу фізичних осіб у міжнародних поштових відправленнях, вагою до 10 кг; продукти харчування для власного споживання на суму до 50 евро, що ввозяться в порядку та обсягах, які визначаються Кабінетом Міністрів України;
сільськогосподарську продукцію, отриману громадянами-резидентами як натуральну плату за виконану роботу в країнах-учасницях СНД, з якими Україна уклала угоди про вільну торгівлю; - плодоовочеву продукцію, вирощену громадянами-резидентами на власних присадибних ділянках суміжних держав, за умови підтвердження кількості вирощеної продукції довідками органів місцевого самоврядування, права власності на такі ділянки, подання сертифіката відповідності або свідоцтва встановленого зразка про визнання сертифіката. Забороняється ввезення в Україну небезпечних відходів з метою їх зберігання чи захоронения.
До групи товарів, які заборонені до вивезення з території України, належать:
- предмети, що є національними, культурними чи історичними цінностями -надбанням українського народу і визначені Законами України.
До товарів, що заборонені до транзиту через митну територію України, належать встановлені законодавством товари.
Серед законодавчих актів, що встановлюють обмеження на ввезення або транзит товарів на територію України можна назвати Постанову Кабінету Міністрів України від 13.07.2000 р. №1120 "Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів". Транзит небезпечних відходів через територію України не може здійснюватися без попередньої письмової згоди Мінприроди. Слід зауважити, що, в свою чергу, Мінприроди має право відмовити в будь-якому транзиті небезпечних відходів через територію України з обгрунтуванням причин такої відмови.
Також громадянам заборонено перемішувати через митний кордон України товари, щодо яких законодавством України встановлені обмеження в галузі зовнішньоекономічної діяльності.
Оподаткування будь-яких товарів, що перемішуються через митний кордон України, здійснюється у відповідності з чинним законодавством України. Порядок оподаткування певних видів товарів встановлюється окремими нормативно-правовими актами України.
Слід зауважити, що порядок митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів, транспортних засобів та окремих номерних вузлів до них, що ввозяться (пересилаються) в супроводжуваному й несупроводжуваному багажі, вантажних, експрес- та міжнародних поштових відправленнях на митну територію України і належать громадянам, встановлюється названим вище Законом "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України".
Обов'язковою умовою пропуску через митний кордон України товарів є здійснення щодо них митного оформлення у встановленому законодавством порядку, який визначається главою 10 МК.
Тобто, якщо товари не пройшли процедур митного оформлення - вони також не підлягають ввезенню на митну територію України, вивезенню з цієї території, а також переміщенню шляхом транзиту через митну територію України.
Митне оформлення - це сукупність дій, пов'язаних з пропуском в Україну чи за її межі товарів, переміщуваних через митний кордон України. Митне оформлення проводиться шляхом здійснення відповідних митних процедур.
Згідно зі статтею 71 цієї глави митне оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України резидентами (крім громадян), крім випадків переміщення товарів і транспортних засобів через територію України у режимі транзиту, здійснюється митними органами, у зонах діяльності яких розташовані ці резиденти. У випадках, визначених Кабінетом Міністрів України, митне оформлення в іншому митному органі може здійснюватися за письмовим погодженням між цим митним органом і митним органом, у зоні діяльності якого розташований відповідний резидент.
Дана стаття встановлює особливості митного оформлення, які полягають у слідуючому:
1) За рішенням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи митне оформлення товарів окремих видів може здійснюватися у спеціально визначених для цього митних органах. Місце здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України нерезидентами (крім громадян), визначається Кабінетом Міністрів України.
Митне оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через територію України у режимі транзиту, здійснюється митним органом за місцем увезення цих товарів і транспортних засобів на митну територію України. Митне оформлення товарів і транспортних засобів, які вивозяться за межі митної території України громадянами, може здійснюватися у будь-якому митному органі на всій митній території України.
Митне оформлення товарів (крім тих, що переміщуються у несупроводжуваному багажі, а також автомобілів), які ввозяться на митну територію України громадянами, здійснюється у пунктах пропуску через митний кордон України. Митне оформлення товарів, які ввозяться на митну територію України громадянами у несупроводжуваному багажі, здійснюється митними органами за місцем проживання або тимчасового перебування зазначених громадян. Застосовується спрощений та першочерговий порядок декларування товарів, необхідних для подолання наслідків стихійного лиха, аварій, катастроф, епідемій, а також живих тварин, органів та інших анатомічних матеріалів людини для потреб трансплантації, товарів, що мають обмежений строк чи особливий режим зберігання, радіоактивних матеріалів, фото-, аудіо- і відеоматеріалів для засобів масової інформації, товарів міжнародної технічної та гуманітарної допомоги, товарів, що слідують за процедурою МДП, який визначений Кабінетом Міністрів України.
Місця здійснення митного оформлення автомобілів, які ввозяться на митну територію України громадянами, визначаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи. На прохання осіб, що переміщують через митний кордон України товари і транспортні засоби, митне оформлення їх може здійснюватися поза місцем розташування митних органів, а також поза робочим часом, установленим для митних органів, на умовах, визначених МК.
За митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів справляються митні збори. Це передбачено відповідною постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 р. №93 "Про справляння плати за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів". Дана Постанова, згідно з її пунктом 5, набирає чинності з 1 січня 2006 року. 10) Порядок митного оформлення військової техніки, військових кораблів (суден), бойових та військово-транспортних повітряних суден іноземних держав встановлюється Кабінетом Міністрів України. Предмети, що переміщуються громадянами через митний кордон України, підлягають декларуванню.
Згідно з частиною першою ст. 186 МК декларант самостійно визначає митний режим товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України, відповідно до мети їх переміщення та на підставі документів, що подаються митному органу для здійснення митного контролю та митного оформлення.
Згідно зі статтею 81 МК декларування здійснюється шляхом заявлення за встановленою формою (письмовою, усною, шляхом вчинення дій) точних відомостей про товари і транспортні засоби, мету їх переміщення через митний кордон України, а також відомостей, необхідних для здійснення їх митного контролю та митного оформлення. Товари, що переміщуються через митний кордон України громадянами, підлягають декларуванню та декларуються митному органу одночасно з пред'явленням цих товарів. До обов'язків декларанта входить заявлення в митній декларації точних відомостей про товари й транспортні засоби, мету їх переміщення через митний кордон України тощо, за що він несе в повному обсязі відповідальність, передбачену МК.
Умови та порядок застосування форм декларування, перелік відомостей, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення, форми митних декларацій та інших документів, що застосовуються під час митного оформлення товарів і транспортних засобів, визначаються Кабінетом Міністрів України, а порядок заповнення митних декларацій та інших документів, що застосовуються під час митного оформлення товарів і транспортних засобів, встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.
Перелік товарів, що підлягають обов'язковому декларуванню, встановлюється МК та відповідними актами Кабінету Міністрів України.
Так, пунктом 10 Переліку відомостей, що оголошуються громадянами у разі переміщення ними через митний кордон України товарів та інших предметів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.1997 р. №748, визначені товари (предмети), які потребують обов'язкового декларування і переміщення яких через митний кордон здійснюється за дозвільними документами відповідних компетентних органів. До них належать: будь-яка зброя, боєприпаси і вибухові речовини, наркотичні і психотропні речовини, предмети старовини і мистецтва, друковані видання та інші носії інформації, отруйні і сильнодіючі речовини та ліки, радіоактивні матеріали, об'єкти флори і фауни, їх частини і одержана з них продукція, високочастотні радіоелектронні пристрої і засоби зв'язку.
Абзацом 5 вказаної Постанови установлено, що громадяни, які в'їжджають (виїжджають) в Україну, здійснюють декларування предметів, що переміщуються ними через митний кордон України, в усній формі, крім випадків переміщення предметів, які декларуються в обов'язковому порядку і зазначені нами вище, або предметів в обсягах, що підлягають оподаткуванню.
Цією ж Постановою затверджена форма письмової митної декларації для оголошення громадянами відомостей про товари та інші предмети, що переміщуються ними через митний кордон України.
Обов'язковому письмовому декларуванню при переміщенні через митний кордон України підлягають такі види товарів:
— багаж, що відстав від власника;несупроводжуваний багаж;
валютні цінності, цінності в кількості та обсягах, що перевищують норми, установлені чинним законодавством;
предмети, переміщення яких через митний кордон України здійснюється за дозвільними документами державних органів (про які мова йде вище); товари, що підлягають обкладенню податками й зборами;
товари, що тимчасово ввозяться на територію України, вивозяться за межі території України або переміщуються транзитом;
транспортні засоби, що тимчасово вивозяться за межі України, за бажанням власника (користувача);
товари, що переміщуються в міжнародних поштових відправленнях; - товари, що переміщуються в міжнародних експрес-відправленнях. Оскільки частиною другою постанови Кабінету Міністрів України від 15.07.1997 р. №748 "Про перелік відомостей, що оголошуються громадянами за встановленою формою у разі переміщення ними через митний кордон України товарів та інших предметів" передбачено, що громадяни, які в'їжджають в Україну (виїжджають з України), здійснюють декларування предметів, що переміщуються ними через митний кордон України, в усній формі, крім випадків переміщення предметів, які декларуються в обов'язковому порядку, або предметів в обсягах, що підлягають оподаткуванню, то при переміщенні громадянами через митний кордон України особистих речей може застосовуватися спрощений митний контроль, передбачений статтею 68 МК. При цьому непотрібне заповнення митної декларації.
Митна декларація, оформлена посадовою особою митного органу в повному обсязі, залишається у власника для безперешкодного ввезення або вивезення зазначених у ній валютних цінностей, товарів і транспортних засобів. Слід зауважити, що у випадку втрати власником митної декларації, остання не підлягає поновленню, що спричинює для її власника неможливість переміщення зазначених у цій декларації товарів.
Слід зауважити, що згідно зі статтею 80 МК, у разі відмови у митному оформленні та пропуску через митний кордон України товарів і транспортних засобів митний орган зобов'язаний видавати заінтересованим особам письмове повідомлення із зазначенням причин відмови та вичерпним роз'ясненням вимог, виконання яких забезпечує можливість митного оформлення та пропуску цих товарів і транспортних засобів через митний кордон України.
Відмова у пропуску на митну територію України чи митному оформленні товарів і транспортних засобів громадян повинна обґрунтовуватися з посиланнями на норми актів законодавства з питань митної справи.
До пропуску та митного оформлення товарів, щодо яких встановлені обмеження діють правила, визначені Кабінетом Міністрів України. Так, згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 р. №1986, пропуск через митний кордон України товарів, щодо переміщення яких установлено обмеження, так само як і їх митний контроль та оформлення, здійснюється митним органом на підставі дозволу уповноваженого органу державної влади, що виконує відповідні контрольні функції, та відповідно до типових технологічних схем здійснення митного контролю автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників у пунктах пропуску через державний кордон України після завершення установлених законодавством інших видів контролю (санітарно-епідеміологічного, ветеринарного, фітосанітарного, радіологічного, екологічного та за переміщенням культурних цінностей), необхідних для цього товару.
Далі ми детально розглядаємо встановлені та закріплені у чинному законодавстві особливості переміщення транспортних засобів та інших товарів.
Митне оформлення й оподаткування транспортних засобів та їх запчастин, що ввозяться громадянами на митну територію України для вільного використання
Загалом слід зазначити, що законодавча база з питань ввезення, вивезення або переміщення з метою транзиту саме транспортних засобів та їх запчастин досить об'ємна і постійно вдосконалюється.
З метою стимулювання виробництва автомобілів в Україні та недопущення випадків ухилення від оподаткування при їх увезенні чи продажу Верховною Радою України постійно встановлюються досить жорсткі певні вимоги та умови їх увезення та обов'язки щодо оподаткування вказаних транспортних засобів.
Так, Законом України "Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні" від 19.09.1997 р. №535/97-ВР затверджений Перелік товарів (у тому числі машинокомплектів), при ввезенні яких на митну територію України не справляються податки (ввізне мито, податок на додану вартість), якщо такі товари не виробляються на території України. Цікавим є те, що даний Закон обмежено у часі дії. Він діє до 1 січня 2008 року.
17 листопада 2005 року затверджено наказ Держмитслужби України №1118 «Про затвердження Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України». Дія цих Правил поширюється на транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон України громадянами, які не є суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, для постійного користування (у тому числі з метою розкомплектування на запасні частини) на митній території України (за її межами) або з метою транзиту, а також тимчасово вивозяться за межі митної території України.
Згідно зі статтею 27 Декрету Кабінету Міністрів України від 10.05.1993 р. №46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію", нові транспортні засоби, які ввозяться на митну територію України суб'єктами підприємницької діяльності або фізичними особами, підлягають обов'язковій сертифікації відповідно до чинного законодавства.
Стаття 1 Закону України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі транспортні засоби" від 24.05.1996 р. №216/96-ВР закріплює розміри податків та зборів для транспортних засобів за кодом згідно з УКТ ЗЕД 87.03, 87.11, 87.16, що підлягають сплаті незалежно від країни виробництва, тих, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України громадянами України, іноземними громадянами та особами без громадянства.
Транспортні засоби, визначені у даному Законі, крім зазначених, підлягають обкладенню всіма видами податків, встановлених для імпортованих товарів (податок на додану вартість, ввізне мито, акцизний збір тощо), якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.
Слід зауважити, що згідно з чинним законодавством України з 1 січня 2003 року з метою недопущення забруднення навколишнього середовища, поліпшення екологічної ситуації в Україні заборонено ввезення на митну територію України та реалізацію на внутрішньому ринку України легкових автомобілів, не обладнаних пристроєм для нейтралізації ядучих фракцій вихлопних газів (каталізатором). Це є досить зваженим рішенням.
Транспортні засоби за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 УКТ ЗЕД та окремі номерні вузли до них, що безпосередньо ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України або надходять на адреси громадян у несупроводжуваному багажі або вантажних відправленнях для вільного використання, незалежно від їх вартості підлягають обов'язковому письмовому декларуванню митним органам у порядку, встановленому для громадян, та оподатковуються ввізним митом, податком на додану вартість і в установлених законодавством України випадках акцизним та іншими зборами.
Транспортні засоби за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 УКТ ЗЕД, що не були у користуванні і які ввозяться на митну територію України громадянами, підлягають обов'язковій сертифікації відповідно до чинного законодавства України. Документи, що підтверджують проведення сертифікації, подаються органам Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України під час реєстрації транспортних засобів.
Транспортними засобами за кодами 87.01, 87,02, 87.03, 87.04, 87.05 УКТ ЗЕД, що були у користуванні, слід вважати такі, на які були або є реєстраційні документи, видані уповноваженими державними органами, в тому числі іноземними, що дають право експлуатувати ці транспортні засоби на постійній основі.
Митне оформлення інших транспортних засобів та окремих номерних вузлів до них здійснюється відповідно до ст. 7 Закону про ввезення.
Митне оформлення кузовів та шасі за кодами 87.06 та 87.07 УКТ ЗЕД, що ввозяться громадянами для вільного використання, здійснюється як митне оформлення зібраних транспортних засобів з урахуванням максимального об'єму циліндрів двигунів, що серійно встановлювалися на марках таких автомобілів відповідного року їх випуску.
Механічні транспортні засоби за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 УКТ ЗЕД, що ввозяться громадянами при переселенні на постійне місце проживання в Україну, підлягають постановці на тимчасовий облік в органах Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України на термін до одного року з оформленням документів на право тимчасової експлуатації таких транспортних засобів з терміном дії на один рік без права відчуження таких транспортних засобів або передачі у користування іншим особам.
Відчуження механічного транспортного засобу за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 УКТ ЗЕД, що ввозиться громадянином при переселенні на постійне місце проживання в Україну, протягом року з дати переселення (в'їзду) на постійне місце проживання в Україну проводиться за умови сплати належних податків та зборів, передбачених для ввезення транспортного засобу з метою вільного використання.
Документи на право постійного користування та відчуження механічних транспортних засобів за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 УКТ ЗЕД, що ввозяться громадянами при переселенні на постійне місце проживання в Україну, можуть бути видані після фактичного проживання протягом року на території України таких громадян - власників цих транспортних засобів.
У липні 2005 року Верховною Радою України був прийнятий Закон України від 06.07.2005 p. №2739-IV "Про деякі питання ввезення на митну територію України транспортних засобів" (Далі - Закон про транспортні засоби), який встановив заборону за деяким виключенням на ввезення транспортних засобів за критерієм дати їх випуску
Стаття 1 зазначеного нормативно-правового акта встановлює заборону ввезення на митну територію України для постійного користування легкових, вантажних автомобілів, автобусів, трамваїв, тролейбусів - коди згідно з УКТ ЗЕД 87.02-87.04, 8603 10 00 10 (у тому числі тих, що ввозяться на митну територію України з метою їх розкомплектування на запасні частини), які на момент увезення виготовлені та/або експлуатувалися більше ніж 8 років, крім автобусів та вантажних автомобілів, які ввозяться на митну територію України з метою транзиту або як гуманітарна допомога, та трамвайних вагонів шириною колії 1000 мм, які в Україні не виготовляються.
З 1 січня 2006 року в Україні діють стандарти Європейської економічної комісії ООН (UN/ЕСЕ) відповідного номера та року щодо колісних транспортних засобів, які продаються або використовуються на території України. Відповідно до цього нормою ст. 2 Закону про транспорті засоби передбачено, що здійснення першої реєстрації легкових, вантажних автомобілів, автобусів, трамваїв, тролейбусів - коди згідно з УКТ ЗЕД 8702-8704, 8603 10 00 10, у тому числі тимчасової, проводиться під час пропуску на митну територію України з метою вільного користування (або ввозяться з метою їх розкомплектування на запасні частини), що на момент ввезення виготовлені більше ніж 5 років тому, у випадку, коли вони відповідають вимогам національних стандартів, які застосовуються для українських виробників транспортних засобів, та проводиться у разі, коли вони відповідають стандартам "ЄВРО-2" (Вимоги В Правила ЄЕК ООН (ЇЖ/ЕСЕ Рч 49-02) або стандарту, який встановлює більші екологічні вимоги відповідно до Закону.
Документом, що засвідчує відповідність транспортних засобів вимогам національних стандартів, є сертифікат відповідності, виданий згідно із чинним законодавством України.
Слід зауважити, що автомобіль, що був попередньо ввезений в Україну без сплати (повної або часткової) передбачених законодавством податків та зборів, на підставі пільг, наданих законодавством, може бути відчужений або переданий у володіння, або (та) у користування, або (та) у розпорядження тільки після сплати у повному обсязі всіх податків та зборів, передбачених законодавством України на день ввезення автомобіля на митну територію України.
У разі, якщо на підставі рішення суду, що набрало законної сили, податки та збори, що передбачені законодавством до сплати при ввезенні автомобіля на митну територію України, та сплачені особою, що імпортує автомобіль на територію України, підлягають поверненню цій особі, відчуження, або передача такого автомобіля у володіння, або (та) у користування, або (та) у розпорядження може бути здійснено тільки після сплати особою, що набуває право власності на цей автомобіль, у повному обсязі всіх податків та зборів, передбачених законодавством України на день ввезення автомобіля на митну територію України.
Товари, транспортні засоби та запасні частини до них, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України і належать громадянам, обкладаються митними зборами, увізним митом, ПДВ та акцизним збором за ставками та з урахуванням курсу іноземної валюти, установленого Національним банком України, що діють на день подання митної декларації, оформленої для вільного використання цих товарів, транспортних засобів та запасних частин до них.
Не підлягають пропуску через митний кордон України з метою вільного використання на території України товари, транспортні засоби та запасні частини до них, за які при ввезенні (пересиланні) на митну територію України (або при митному оформленні у внутрішніх митницях) не сплачено нараховані митні збори, мито, ПДВ та акцизний збір.
Митне оформлення й оподаткування транспортних засобів та їх запчастин, що ввозяться громадянами на митну територію України з метою транзиту
Митне оформлення та оподаткування таких товарів здійснюється відповідно до положень Глави 33 МК та з урахуванням вимог Закону про ввезення (див. коментар до статей 200-203 МК).
Митне оформлення й оподаткування транспортних засобів та їх запчастин, що тимчасово ввозяться громадянами на митну територію України
Митне оформлення та оподаткування таких товарів здійснюється відповідно до положень Глави 34 МК та з урахуванням вимог ст. 11 Закону про ввезення (див коментар до статей 204-211 МК).
Митне оформлення й оподаткування валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток, що переміщуються громадянами на митну територію України
Переміщення через митний кордон України валютних цінностей здійснюється згідно з вимогами Інструкції про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через
митний кордон України, затвердженої Постановою правління Нацбанку України №283 від 12.07.2000 року.
Згідно з вказаною Інструкцією, вивезення за межі України та ввезення в Україну фізичними особами - резидентами та нерезидентами цінних паперів, виражених у валюті України або в іноземній валюті, дозволяється за умови обов'язкового зазначення їх у митній декларації та на підставі індивідуальної ліцензії Національного банку України, за винятком випадків, передбачених законодавством України.
Митне оформлення окремих видів товарів та продуктів, що переміщуються через митний кордон України
До окремих категорій та видів товарів законодавством України можуть бути встановлені обмеження та умови їх переміщення через митний кордон України. Для прикладу приведемо декілька видів товарів.
Увезення в Україну і вивезення за її межі бджіл і продуктів бджільництва здійснюються відповідно до вимог Законів України "Про бджільництво", "Про племінну справу в тваринництві", "Про ветеринарну медицину" та інших нормативно-правових актів України.
Увезення на митну територію України і вивезення з митної території України алмазів за кодами згідно з УКТН ЗЕД 7102.10, 7102.21 і 7102.31 та їх митне оформлення дозволяється лише за умови наявності сертифіката Кімберлійського процесу. Митне оформлення алмазів, що ввозяться на митну територію України, і митне оформлення алмазів, що вивозяться за межі митної території України, здійснюється митними органами в митницях після проведення всіх необхідних експертних робіт та оформлення супровідних документів уповноваженою особою Державного гемологічного центру.
Вивезення крові за межі митної території України здійснюється згідно з Порядком реалізації за межі України компонентів донорської крові і препаратів, виготовлених з донорської крові та її компонентів, а також вивезення з України донорської крові та її компонентів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14.09.1998 р. №1427.
Щодо ввезення та вивезення наркотичних засобів і психотропних речовин, Законом України від 15.02.1995 р. №60/95-ВР "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів", Порядком здійснення контролю за обігом наркотичних (психотропних) лікарських засобів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 р. №58, установлено, що імпорт або експорт наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів (далі - підконтрольні товари) здійснюється відповідно до сертифіката (окремого дозволу), виданого спеціально уповноваженим органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я (далі - сертифікат) для кожного такого (окремого) випадку, незалежно від того, стосується це одного чи кількох підконтрольних товарів. Положенням про порядок здійснення діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.01.1996 року №6, Порядком видачі сертифікатів на ввезення в Україну та вивезення з України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.1997 р. №146, визначено, що імпорт та експорт підконтрольних товарів здійснюється за умови одержання сертифіката на кожну окрему експортно-імпортну операцію.
Таким чином, при кожному переміщенні через митний кордон України підконтрольних товарів митним органам має подаватися сертифікат без права повторного його використання. При здійсненні митного оформлення підконтрольних товарів відомості про цей сертифікат зазначаються у графі 44 вантажної митної декларації.
Також на ввезення та вивезення наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 р. №770 у 2005 році законодавець встановив квоти. Щодо ввезення та вивезення валюти.
Відповідно до частини третьої ст. 97 МК порядок переміщення через митний кордон України валютних цінностей встановлюється Національним банком України.
Отже, ввезення та вивезення валюти здійснюється з дотриманням вимог Інструкції про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських інструкцій про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.07.2000 р. №282.
Відповідно до вимог розділу III Інструкції дозволяється вивезення за межі України з обов'язковим зазначенням у митній декларації фізичними особами-резидентами та нерезидентами іноземної валюти, чеків, банківських металів, що ввезені раніше в Україну на законних підставах (за наявності митної декларації на їх увезення).
Ураховуючи те, що обов'язковою умовою вивезення фізичними особами-резидентами та нерезидентами іноземної валюти за межі України є наявність митної декларації на її ввезення (відповідно до п. 8 розділу IV Інструкції для фізичних осіб-резидентів і нерезидентів митна декларація є документом, що свідчить про законність вивезення за межі України та ввезення в Україну валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів, платіжних карток), а суми та найменування валют повинні співвідноситись у деклараціях на ввезення та вивезення іноземної валюти, то громадяни не мають права вивозити іноземну валюту іншу, ніж та, що була зазначена ними в митній декларації при в'їзді в Україну. Крім того, сума іноземної валюти, що вивозиться, не повинна перевищувати суму ввезеної іноземної валюти.
Вивезення, переказування і пересилання за межі України фізичними особами-резидентами і нерезидентами іноземної валюти, яка була раніше ввезена ними на законних підставах, не потребує індивідуальної ліцензії Національного банку України.
Митне оформлення й оподаткування культурних цінностей, що переміщуються через митний кордон України
Відповідно до Закону України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей" та з метою врегулювання питання переміщення культурних цінностей через державний кордон наказом №258 від 22.04.2002 р. затверджено Інструкцію про порядок оформлення права на вивезення, тимчасове вивезення культурних цінностей та контролю за їх переміщенням через державний кордон України (Далі - Інструкція про ввезення цінностей).
Інструкція визначає порядок оформлення права на вивезення, тимчасове вивезення культурних цінностей та контролю за їх переміщенням через державний кордон України фізичними особами (громадянами України, іноземцями, особами без громадянства) та юридичними особами (суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності будь-якої форми власності, державними та громадськими установами, представництвами іноземних компаній, дипломатичними представництвами, міжнародними організаціями тощо).
Інструкцією також затверджено перелік сувенірних виробів, предметів культурного і ужиткового призначення серійного і масового виробництва, на вивезення (тимчасове вивезення) яких дозвіл Державної служби контролю не потрібен.
Культурними цінностями є об'єкти матеріальної та духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають збереженню, відтворенню та охороні відповідно до законодавства України.
Згідно з п. 1.4. Інструкції про ввезення цінностей не підлягають вивезенню з України:
- культурні цінності, що занесені до Державного реєстру національного культурного надбання;
- культурні цінності, включені до Національного архівного фонду;
- культурні цінності, включені до Музейного фонду України.
Вивезення, тимчасове вивезення, у тому числі шляхом пересилання, культурних цінностей за межі митної території України дозволяється за наявності свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей з території України (далі - свідоцтво), зразок якого затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.06.2000 р. №984 "Про затвердження зразка свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей з території України".
Видачу свідоцтв здійснює Державна служба контролю або уповноважений Державної служби контролю з певною територією обслуговування у містах, що перелічені в Інструкції про ввезення.
Митне оформлення й оподаткування єдиного неподільного товару, що ввозиться (пересилається) в Україну
Митне оформлення єдиного неподільного товару, митна вартість якого перевищує 200 євро та вага перевищує 50 кг, що ввозиться (пересилається) громадянином у супроводжуваному, несупроводжуваному багажі, надходить на адресу громадянина у міжнародному поштовому відправленні, здійснюється за умови його письмового декларування шляхом заповнення митної декларації, передбаченої для громадян, та після сплати громадянином або уповноваженою на те особою ввізного мита в розмірі 20 відсотків від митної вартості такого предмета, податку на додану вартість та у передбачених законодавством України випадках акцизного та інших зборів.
Оподаткування єдиних неподільних товарів, що надходять на адреси громадян у вантажних та міжнародних експрес-відправленнях, здійснюється незалежно від митної вартості та ваги.
Такі товари підлягають оподаткуванню ввізним митом за повними ставками Митного тарифу України, податком на додану вартість та в установлених законодавством випадках акцизним та іншими зборами.
У разі ввезення одиничного неподільного предмета вартістю, що перевищує суму, еквівалентну 300 євро (для підакцизних - що перевищує суму, еквівалентну 200 євро), митні збори, мито, ПДВ та акцизний збір нараховуються з урахуванням усієї суми митної вартості такого предмета (товару).
Митне оформлення й оподаткування товарів, що ввозяться громадянами на митну територію України в супроводжувальному та несупроводжувальному багажу (далі - НСБ), в міжнародних поштових відправленнях (далі - МПВ) та вантажних експрес-відправленнях
Терміни, що вживаються далі, тлумачаться у Законі "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України" і розуміються у такому значенні:
Heсупровoджyваний бaгаж_- відправлені власником (або за його дорученням - іншою фізичною чи юридичною особою) особисті речі та товари, що перетинають митний кордон України окремо від власника.
Вантажне відправлення - товари, що надходять в Україну на адресу громадян, які не перебували за кордоном у момент їх придбання і не відправляли їх в Україну
Далі стаття 4 Закону про ввезення встановлює порядок і умови оподаткування зазначеної категорії товарів.
Законодавством також встановлені деякі заборони щодо відправлення окремих видів товарів у МПВ (див. коментар до ст. 248).
Товари, що безпосередньо ввозяться громадянами в супроводжуваному багажі будь-якими видами транспорту на митну територію України, пересилаються в не супроводжуваному багажі або в міжнародних поштових відправленнях, сумарна митна вартість яких не перевищує 1000 євро та загальна вага яких не перевищує 100 кг, підлягають обов'язковому письмовому декларуванню митним органам у порядку, передбаченому для громадян, та оподатковуються ввізним митом за ставкою, в розмірі 20 відсотків від митної вартості, податком на додану вартість та в установлених законодавством випадках акцизним та іншими зборами.
Товари, що пересилаються на адреси громадян у вантажних та експрес-відправленнях, сумарна митна вартість яких не перевищує 1000 євро та загальна вага яких не перевищує 100 кг, підлягають обов'язковому письмовому декларуванню митним органам у порядку, передбаченому для громадян, та оподатковуються ввізним митом за повними ставками Митного тарифу України, податком на додану вартість та в установлених законодавством випадках акцизним та іншими зборами.
Оподаткування товарів, що безпосередньо ввозяться громадянами у супроводжуваному багажі або пересилаються в несупроводжуваному багажі, надходять на адресу громадян у вантажних відправленнях, міжнародних поштових відправленнях та міжнародних експрес-відправленнях, сумарна митна вартість яких перевищує 1000 євро та/або загальна вага яких перевищує 100 кг, здійснюється за умови оформлення вантажної митної декларації та митного оформлення в порядку, передбаченому для суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності при здійсненні ними імпортних операцій.
Митне оформлення та оподаткування єдиного неподільного товару, що ввозиться (пересилається) громадянином у супроводжуваному, несупроводжуваному багажі, надходить на адресу громадянина у міжнародному поштовому відправленні, здійснюються відповідно до ст. 7 Закону "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України".
Частина десята статті 71 МК передбачає, що митне оформлення товарів, які ввозяться на митну територію України громадянами в НСБ, здійснюється митним органом за місцем проживання або тимчасового перебування цих громадян. Митне оформлення товарів, що ввозяться громадянами в НСБ, може здійснюватися в пункті пропуску, зоною діяльності якого є територія тієї самої адміністративно-територіальної одиниці, у якій зареєстровано місце проживання або тимчасового перебування цих громадян.
Також Законом "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України" встановлено право власника товарів на декларування усно чи письмово або на вимогу посадової особи митного органу особистих речей, що безпосередньо ввозяться громадянами в супроводжуваному багажі будь-якими видами транспорту на митну територію України або пересилаються в несупроводжуваному багажі та встановлено, що такі товари не оподатковуються.
Особливістю переміщення експрес-перевізниками окремих видів товарів, перелік яких установлюється Державною митною службою залежно від виду транспорту, який використовується для їх переміщення, умовою пропуску через митний кордон України цих товарів є неподання суб'єктом підприємницької діяльності, на адресу якого ввозяться товари, митниці, у зоні якої він знаходиться, попередньої вантажної митної декларації та її електронної копії. Порядок заповнення та оформлення декларації, формат її електронної копії та порядок обміну електронними копіями між митними органами визначаються Державною митною службою Попередня вантажна митна декларація та її електронна копія при ввезенні на митну територію України з будь-якою метою окремих видів товарів не подаються також у разі митного оформлення товарів безпосередньо в митниці, розташованій на митному кордоні України, у випадках, що визначаються Державною митною службою. Пропуск через митний кордон таких товарів здійснюється після перевірки митницею, розташованою на митному кордоні України, відповідності вантажу та відомостей товаросупровідних документів даним, зазначеним в електронній копії попередньої вантажної митної декларації.
Згідно з частиною 2 пункту 1.3 Порядку нарахування митних зборів, мита, податку на додану вартість та акцизного збору при митному оформленні товарів, транспортних засобів та запасних частин до них, які переміщуються через митний кордон України і належать громадянам, затвердженого наказом Державної митної служби України від 27.03.2000 р. №164, при визначенні митної вартості товарів, транспортних засобів та запасних частин до них, що переміщуються в НСБ та вантажних відправленнях, ураховується вартість товарів і вартість перевезення (фрахту). Таким чином, під час нарахування податків та зборів, встановлених законодавством, до митної вартості не включається вартість послуг оператора поштового зв'язку з пересилання міжнародного поштового відправлення.
Мито сплачується митним органам України, а стосовно товарів та інших предметів, що пересилаються в міжнародних поштових відправленнях, - підприємствам зв'язку. Порядок надання відстрочки та розстрочки сплати мита встановлюється Державною митною службою України.
Відповідно до статті 8 Закону "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України", зі змінами й доповненнями, при ввезенні на митну територію України звільняються від оподаткування товари, сумарна митна вартість яких не перевищує 200 євро, а загальна вага не перевищує 50 кг, що ввозяться громадянами у супроводжуваному багажі (за умови усного декларування), пересилаються в несупроводжуваному багажі та надходять на адресу громадян у міжнародних поштових відправленнях.