Порядок переміщення через митний кордон України товарів дипломатичних представництв України, що знаходяться за кордо

Стаття 300. Порядок переміщення через митний кордон України товарів дипломатичних представництв України, що знаходяться за кордоном
Дипломатичні представництва України, що знаходяться за кордоном, за умови дотримання ними встановленого порядку переміщення товарів через митний кордон України можуть вивозити з України товари, призначені для офіційного (службового) користування представництва, із звільненням від сплати податків і зборів, за винятком плати за їх митне оформлення, якщо воно здійснюється поза місцями розташування митних органів, або поза робочим часом, встановленим для митних органів.
Зазначена стаття МК встановлює правила та порядок вивезення перебуваючими за кордоном дипломатичними представництвами товарів, призначених для офіційного (службового) користування представництва. Це відбувається за виконання таких умов:
- дотримання встановленого порядку переміщення товарів через митний кордон України за його межі;
- заповнення ВМД, умови та порядок застосування якої встановлено Кабінетом Міністрів України;
- справляння плати за митне оформлення товарів та транспортних засобів, якщо воно здійснюється поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для них.