Порядок митного оформлення продуктів переробки

Стаття 235. Порядок митного оформлення продуктів переробки
У разі вивезення за межі митної території України товарів, ввезених для переробки на митній території України, чи продуктів їх переробки такі товари підлягають декларуванню митним органам з поданням окремого документа - митної декларації, в якій зазначаються кількість та вартість українських товарів, витрачених на здійснення операцій щодо переробки товарів, що ввозилися для переробки.
Митне оформлення українських товарів, використаних під час переробки товарів, що походять з інших країн, здійснюється у порядку, встановленому цим Кодексом та іншими законами України для митного оформлення експорту товарів українського походження.
Коментована стаття передбачає декларування товарів, ввезених для переробки на митній території України, чи їх продуктів із зазначенням усіх операцій, що з ними проводились, що означає контролювання таких товарів або їх продуктів протягом усього шляху слідування та вибуття.
Згідно з пунктом 4 Порядку (див. коментар до ст. 229), митне оформлення продуктів переробки здійснюється таким чином:
При вивезенні за межі митної території України продуктів переробки митне оформлення продуктів переробки здійснюється митним органом за умови подання підприємством ВМД на продукти переробки, що підлягають вивезенню за межі митної території України, товарно-транспортних та інших товаросупровідних документів, копії ввізної ВМД на товари, що були ввезені на митну територію України в режимі переробки, та окремого документа - декларації, у якій зазначаються кількість та вартість українських товарів, витрачених на здійснення операцій щодо переробки товарів, та яка заповнюється у порядку, установленому Державною митною службою України відповідно до МК та інших актів законодавства з питань митного оформлення експорту товарів українського походження.
Особливості ввезення на митну територію та вивезення за межі митної території України готової продукції, виробленої з давальницької сировини іноземного або українського замовника, продуктів переробки давальницької сировини передбачені у Законі України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах".
Якщо умовами зовнішньоекономічного договору про переробку на митній території України товарів, що походять з інших країн, передбачено проведення розрахунків частиною продуктів їх переробки, то ці продукти повинні бути оформлені в митному режимі імпорту.
При ввезенні на митну територію України продуктів переробки: митне оформлення продуктів переробки здійснюється митним органом за умови подання підприємством ВМД на партію продуктів переробки, що підлягає ввезенню на митну територію, товарно-транспортних та інших товаросупровідних документів, копії вивізної ВМД на товари, що були вивезені за межі митної території України в режимі переробки, та окремого документа - декларації на товари іноземного походження, які були витрачені в процесі переробки українських товарів, порядок заповнення якої визначається Державною митною службою України.
Продукти переробки, що ввозяться на митну територію України, оподатковуються відповідно до закону. Залишки, що утворилися в процесі переробки, до завершення строку переробки повинні бути заявлені підприємством до митного оформлення у відповідний митний режим, залежно від умов зовнішньоекономічного договору, з додержанням вимог законодавства України.
Відходи переробки підлягають знищенню (утилізації чи видаленню) відповідно до законодавства України.
Частина друга коментованої статті вказує, що законодавством встановлений порядок митного оформлення експорту товарів для митного оформлення вітчизняних товарів, що були використані під час переробки товарів іноземного походження.
З метою вжиття заходів з недопущення фактів порушення чинного митного законодавства при здійсненні суб'єктом зед експорту металобрухту, сплавів, відходів тощо чинне законодавство вимагає здійснення у процесі митного контролю та митного оформлення експорту, наприклад, таких товарів, як металобрухт, сплавів, відходів тощо обов'язкове направлення запитів у відділи тарифів та митної вартості для визначення коду товару згідно з УКТЗЕД та митної вартості вищезазначених вантажів. При фактичному вивезенні за межі митної території України вантажів металобрухту, сплавів, відходів тощо у випадку відсутності відомостей щодо проведення визначеного коду товару згідно з УКТ ЗЕД та його митної вартості у митниці оформлення здійснювати обов'язковий відбір зразків та направляти їх для дослідження в митну лабораторію ЗРМ.
За результатами дослідження приймаються відповідні рішення щодо можливості або неможливості пропуску товарів за межі митної території України.