Порядок митного оформлення автотранспортних засобів, які перевозять товари через митний кордон України

Стаття 147. Порядок митного оформлення автотранспортних засобів, які перевозять товари через митний кордон України
Автотранспортний засіб, що використовується для переміщення товарів через митний кордон України, не потребує окремої митної декларації, якщо під час такого переміщення декларуються товари, які перевозяться цим автотранспортним засобом.
Відомості про автотранспортний засіб, що перевозить товари, вносяться до митної декларації, якою оформлено ці вантажі, книжки МДП, передбаченої Митною конвенцією про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП 1975 року (Конвенцією МДП 1975 року), товарно-транспортних накладних, дорожнього листа, провізних та інших супровідних документів, передбачених законодавством.
Відповідно до коментованої статті слід зазначити, що митний контроль автомобільних транспортних засобів і товарів здійснюється виключно в зонах митного контролю і завершується митним оформленням відповідно до вимог законодавства.
Митний контроль та митне оформлення автомобільних транспортних засобів і товарів здійснюється: у разі ввезення на митну територію України - після проведення прикордонного контролю; у разі вивезення за межі митної території України - до початку прикордонного контролю. Огляд автомобільних транспортних засобів і товарів здійснюється спільно посадовими особами митних органів та органів охорони державного кордону відповідно до вимог законодавства та міжнародних договорів України.
Митний контроль автомобільних транспортних засобів і товарів здійснюється митними органами у взаємодії з органами державної влади, на які відповідно до законодавства покладено функції здійснення інших видів контролю автомобільних транспортних засобів і товарів (далі - контролюючі органи), у встановленому законодавством порядку (Див. коментар до ст. 27 МК).
Митний контроль автомобільних транспортних засобів і товарів у пункті пропуску здійснюється в три етапи.
Перший етап - попередні операції.
Для здійснення митного контролю перевізник або експедитор чи уповноважена особа подають посадовій особі митного органу для реєстрації документи. На зареєстрованих документах проставляється відбиток штампа "під митним контролем". Після цього здійснюється перевірка комплектності поданих документів, цілісності накладеного митного забезпечення, а також загальний огляд автомобільних транспортних засобів і товарів.
Другий етап - здійснення інших видів контролю.
У разі, коли автомобільні транспортні засоби і товари підлягають відповідно до законодавства також іншим видам контролю (крім прикордонного), посадова особа митного органу подає перевізникові або експедитору чи уповноваженій особі документи, що потрібні для здійснення цих видів контролю. Після здійснення інших видів контролю посадові особи контролюючих органів проставляють на товаротранспортних (товаросупровідних) документах відмітки про результати контролю, що є підставою для подальшого здійснення митного контролю.
Третій етап - закінчення митного контролю.
Митний контроль та митне оформлення автомобільних транспортних засобів і товарів закінчується після здійснення всіх передбачених законодавством видів контролю щодо цього автомобільного транспортного засобу і товарів.
Посадова особа митного органу приймає у разі потреби на підставі результатів попередньої перевірки поданих для реєстрації документів рішення про проведення митного огляду автомобільних транспортних засобів і товарів, що перебувають під митним контролем. Про результати огляду складається акт за формою, встановленою Держмитслужбою.
Після здійснення інших видів контролю митний орган згідно із законодавством справляє податки і збори (обов'язкові платежі), що підлягають сплаті в пунктах пропуску через державний кордон.
У разі, коли після закінчення митного контролю та митного оформлення є підстави вважати, що автомобільні транспортні засоби і товари переміщуються через митний кордон з порушенням норм Митного кодексу України та інших законодавчих актів з питань митної справи, керівник митного органу або його заступник може прийняти рішення про переогляд автомобільного транспортного засобу і товару (детальніше див. коментар до ст. 55 МК).
За загальним правилом автотранспортний засіб, що використовується для переміщення товарів через митний кордон України, не потребує окремої митної декларації, якщо під час такого переміщення декларуються товари, які перевозяться цим автотранспортним засобом. Транспортні засоби, що використовуються для переміщення товарів, декларуються одночасно з цими товарами. Що стосується порожніх транспортних засобів та транспортних засобів, які перевозять пасажирів, то вони декларуються в місці перетину митного кордону України або в митному органі за місцем розташування власника транспортного засобу.
За згодою перевізника або експедитора чи уповноваженої особи митний контроль автомобільних транспортних засобів і товарів може здійснюватися в зонах митного контролю вантажних митних комплексів, автотерміналів, автопортів. Переміщення автомобільних транспортних засобів і товарів із зони митного контролю пункту пропуску в зону митного контролю вантажного митного комплексу, автотерміналу, автопорту або у зворотному напрямку здійснюється під контролем митного органу з повідомленням про це органу охорони державного кордону. Вантажний митний комплекс, автопорт, автотермінал (далі - ВМК) - це визначена Держмитслужбою України ділянка території з комплексом будівель, споруд, інженерно-технічних засобів і комунікацій, які необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України.
За наявності обґрунтованих причин посадова особа митного органу на будь-якому етапі митного контролю може відмовити в митному оформленні чи пропуску автомобільних транспортних засобів і товарів через митний кордон. У цьому разі митний орган зобов'язаний видати заінтересованій особі картку відмови в митному оформленні (із зазначенням причини) в порядку, встановленому Держмитслужбою (детальніше див. коментар до ст. 80 МК).
Пропуск через митний кордон транзитних вантажів та автомобільних транспортних засобів, що здійснюють транзитні перевезення, а також контроль за їх переміщенням здійснюються в спрощеному режимі у встановленому законодавством та міжнародними договорами порядку.
У разі виявлення порушень митних правил або законодавства на будь-якому етапі здійснення митного контролю та митного оформлення автомобільних транспортних засобів і товарів посадова особа митного органу зобов'язана вжити заходів, передбачених законодавством.