Порядок митного контролю та митного оформлення товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності

Стаття 255. Порядок митного контролю та митного оформлення товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності
Митний контроль і митне оформлення товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності та ввозяться на митну територію України або вивозяться з митної території України, здійснюються в загальному порядку з урахуванням особливостей, встановлених цим Кодексом та іншими законами України.
Заходи, пов'язані з призупиненням митного оформлення відповідно до положень цього Кодексу, не застосовуються митними органами щодо товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності, переміщуються територією України транзитом чи ввозяться на митну територію України або вивозяться з неї фізичними особами у випадках, передбачених пунктом 1 частини другої статті 250 та пунктом 1 частини другої статті 252 цього Кодексу, для власного використання і не призначені для виробничої або іншої підприємницької діяльності, пересилаються в міжнародних поштових та експрес-відправленнях.
Вивезення з митної території у незмінному вигляді товарів, митне оформлення яких призупинено за підозрою у порушенні прав інтелектуальної власності, забороняється.
/ Стаття 255 в редакції Закону №359-V (359-16) від 16.11.2006 }
Коментована стаття презюмує право на переміщення товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності та проведення заходів щодо митного контролю та митного оформлення таких товарів тільки згідно з порядком, встановленим МК та іншими законами України.
Усі результати творчої інтелектуальної діяльності визнані товаром і можуть бути об'єктом зовнішньоекономічних угод і переміщуватися через митний кордон України. Але об'єкти права інтелектуальної власності порівняно із звичайним товаром характеризуються деякими особливостями, що зумовлює необхідність здійснення спеціальних заходів при їх переміщенні через митний кордон України.
Як уже було зазначено вище, Кабінетом Міністрів України від 28 квітня 2001 року була видана Постанова №412 (зі змінами та доповненнями), що затвердила "Положення про порядок реєстрації та переміщення через митний кордон України товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності" (далі - Положення).
Положення поширюється на товари, що містять об'єкти інтелектуальної власності, імпортуються чи експортуються українськими та іноземними суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності незалежно від форми власності і видів діяльності та підлягають включенню до реєстру товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності, який складається Держмитслужбою.
Дія Положення не поширюється на товари, що містять об'єкти інтелектуальної власності, переміщуються через територію України транзитом чи ввозяться на митну територію України або вивозяться з неї фізичними особами для власного використання та не призначені для використання в комерційних цілях, а також пересилаються в міжнародних поштових та експрес-відправленнях.
Митні органи здійснюють контроль за переміщенням товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності, за наявності цих товарів у реєстрі, який складається Держмитслужбою.
Слід зазначити, що про митний контроль та митне оформлення товарів як предметів матеріального світу в МК йдеться в розділах II, III. Загальні положення про митний контроль та митне оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України, закріплені в главі 42 МК, яка у відповідних статтях розкриває порядок переміщення громадянами товарів через митний кордон України, умови пересилання товарів у міжнародних поштових та експрес відправленнях тощо. (див. коментар до статей 247-249). Відповідно, главою 43 регулюється порядок пропуску та оподаткування товарів, що вивозяться за межі митної території України (див. коментар до статей 250-252).
Згідно з Наказом ДМС від 20.04.2005 р. №314 "Про затвердження Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації" з урахуванням Наказу Державної митної служби України №671 від 08.08.2007 р. "Про внесення зміни до Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації, контроль за об'єктами, що містять право інтелектуальної власності полягає у здійсненні перевірки наявності задекларованих товарів у реєстрі товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності, який ведеться Держмитслужбою України. Відповідно підставою для залучення до митного огляду посадової особи, яка здійснює контроль за переміщенням товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності є наявність задекларованих товарів у реєстрі товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності.
Також митні органи України здійснюють митне оформлення зазначених товарів та стежать за недопущенням порядку митного контролю та митного оформлення.
За наявності достатніх підстав уважати, що товари переміщуються через митний кордон України з порушенням прав інтелектуальної власності, митне оформлення цих товарів призупиняється у випадках і в порядку, визначених законодавством.
Особливості переміщення деяких видів об'єктів права інтелектуальної власності регулюються чинним законодавством України. Так, наприклад, уже названим нами Законом регулюється експорт та імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць, а також обладнання та сировини для їх виробництва та встановлюється необхідність ліцензування такої діяльності. Експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва без ліцензії забороняється.
Відповідно до цього Закону та Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" здійснюється ліцензування експорту/імпорту основних вузлів для спеціалізованого обладнання з виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України (далі - обладнання), та сировини для їх виробництва.
Ліцензія на експорт/імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць видається суб'єкту господарювання, який виконав вимоги відповідного Закону про ліцензування та надав центральному органу виконавчої влади з питань економіки документально підтверджені дані про:
- власні або орендовані складські приміщення;
- власні або орендовані приміщення, в яких буде здійснюватись оптова та/чи роздрібна торгівля дисками для лазерних систем зчитування та матрицями (щодо ліцензії на імпорт дисків, матриць).
Ліцензія на експорт/імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць видається на строк три роки, а на експорт/імпорт обладнання та сировини для виробництва дисків для лазерних систем зчитування та матриць видається суб'єкту господарювання за наявності зовнішньоекономічного контракту (договору). Експорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць здійснюється лише за наявності на них спеціальних ідентифікаційних кодів. Імпорт матриць здійснюється за наявності на них спеціальних ідентифікаційних кодів.
Органами контролю за виробництвом дисків для лазерних систем зчитування, матриць є центральний орган виконавчої влади у сфері інтелектуальної власності, інші органи державної влади в межах їх повноважень, визначених законом.
Органами контролю за експортом/імпортом дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва є центральний орган виконавчої влади з питань економіки, центральний орган виконавчої влади у сфері інтелектуальної власності, органи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи та інші органи державної влади в межах їх повноважень, визначених законом.
Державний контроль за додержанням вимог цього Закону щодо виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць здійснюють спеціально уповноважений орган з питань ліцензування, центральний орган виконавчої влади у сфері інтелектуальної власності шляхом проведення планових та позапланових перевірок у випадках, передбачених законом.
Державний контроль за додержанням вимог цього Закону щодо експорту/імпорту дисків для лазерних систем зчитування, матриць здійснюють центральний орган виконавчої влади з питань економіки, центральний орган виконавчої влади у сфері інтелектуальної власності, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи шляхом забезпечення проведення щомісячного моніторингу інформації щодо виданих ліцензій та фактичних обсягів відвантаження продукції згідно з ліцензіями на експорт/імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць.
Державний контроль за додержанням суб'єктами господарської діяльності законодавства у сфері інтелектуальної власності, в тому числі у сфері виробництва, експорту/імпорту дисків для лазерних систем зчитування, матриць, здійснюють державні інспектори з питань інтелектуальної власності. Державні інспектори з питань інтелектуальної власності мають право залучати до проведення перевірок представників органів контролю. Повноваження державних інспекторів з питань інтелектуальної власності, порядок проведення ними перевірок визначаються Кабінетом Міністрів України.
Планові перевірки проводяться органом, що видає відповідну ліцензію, не частіше одного разу на рік з попереднім (за п'ять днів) повідомленням про це суб'єкта господарської діяльності.
Позапланові (раптові) перевірки проводяться без попереднього повідомлення суб'єкта господарської діяльності з метою здійснення контролю за:
- наявністю ліцензії у виробника, експортера, імпортера дисків для лазерних систем зчитування, матриць;
- виконанням ліцензійних умов, передбачених у статті 4 та в частині четвертій статті 5 цього Закону;
- виконанням розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов;
- припиненням порушень ліцензійних умов за наявності документально підтвердженої інформації про порушення.
Позапланові (раптові) перевірки без попереднього повідомлення суб'єкта господарської діяльності проводяться також у разі звернення в письмовій формі до органу, що видає відповідну ліцензію, осіб, яким належать авторське право та/або суміжні права, з приводу порушення їхніх прав.
Перевірки можуть проводитися за участю осіб, яким належать авторське право та/або суміжні права, або представників цих осіб.
Центральний орган виконавчої влади у сфері інтелектуальної власності здійснює повноваження, передбачені цим Законом та Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".
Центральний орган виконавчої влади у сфері інтелектуальної власності під час проведення перевірки має право:
1) мати доступ до ліцензованих приміщень та до документів з метою виконання контрольних функцій і у разі виявлення порушення вилучати документи стосовно цього порушення з обов'язковим залишенням копій цих документів;
2) приймати рішення про усунення виробником дисків для лазерних систем зчитування, матриць порушень ліцензійних умов або тимчасового зупинення дії ліцензії;
3) оглядати за участю, відповідно, виробника, експортера чи імпортера ліцензовані приміщення, ліцензоване обладнання, а також диски для лазерних систем зчитування з метою перевірки додержання ними вимог цього Закону;
4) опечатувати та/або вилучати диски для лазерних систем зчитування, матриць, вироблені з порушенням вимог цього Закону, сировину, обладнання для їх виробництва на період до вирішення питання в судовому порядку.
Суб'єкт господарської діяльності має право оскаржувати дії органів контролю в судовому порядку.