Порядок ліквідації суб'єкта господарювання за порушення закону

Стаття 248.Порядок ліквідації суб'єкта господарювання за порушення закону
1. Ліквідація суб'єкта господарювання у зв'язку із скасуванням його державної реє­страції за порушення закону здійснюється в порядку, встановленому статтями 60, 61 цього Кодексу.
Відповідно до цієї статті орган або особа, які прийняли рішення про ліквідацію суб'єкта господарювання, встановлює порядок та визначає строк проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторами. Останній не може бути меншим, ніж два місяці з дня оголошення про ліквідацію.
Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією (ліквідатором), яка утворюється власни­ком (власниками) майна суб'єкта господарювання чи його (їх) представниками (органами) або іншим органом, визначеним законом. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять усі повноваження з управління справами суб'єкта господарювання. Ліквідацію може бути також покладено на орган управління суб'єкта, що ліквідується.
Ліквідаційна комісія або інший орган, що проводить ліквідацію, вміщує у друкованих ор­ганах повідомлення про ліквідацію та про порядок і строки заяви кредиторами претензій, а явних (відомих) кредиторів повідомляє персонально у письмовій формі. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» зобов'язує розміщувати такі публікації у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації, яким є Бюлетень державної реєстрації».
Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно суб'єкта господарювання, що ліквідується, вживає необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості, розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його власнику або органу, який призначив дану комісію. Претензії кредиторів задовольняються з майна суб'єкта, що ліквідується. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу мають бути перевірені в установленому законодавством порядку.