Порушення зобов'язання про зворотне вивезення чи зворотне ввезення товарів

Стаття 348. Порушення зобов'язання про зворотне вивезення чи зворотне ввезення товарів
Невивезення за митний кордон України товарів, які були тимчасово ввезені на митну територію України під зобов'язання про зворотне вивезення, або неввезення на митну територію України товарів, які були тимчасово вивезені за митний кордон України під зобов'язання про зворотне ввезення, у строк, зазначений у зобов'язанні про зворотне вивезення (зворотне ввезення) таких товарів, -
тягне за собою накладення штрафу у розмірі від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або конфіскацію таких товарів.
Об'єкт правопорушення - встановлений порядок пропуску товарів з метою тимчасового вивезення або ввезення у певний строк.
Порядок пропуску товарів з метою тимчасового вивезення або ввезення встановлюється статтею 204 МК.
Пунктом 6 ст. 185 МК передбачений та запроваджується митний режим тимчасового ввезення (вивезення).
Режиму тимчасового ввезення (вивезення) у цьому кодексі присвячена глава 34, що складається з 8 статей, які регулюють застосування даного режиму.
Об'єктивна сторона- полягає у порушенні строку зобов'язання про зворотне вивезення або ввезення, тобто:
1) невивезення за митний кордон України товарів, які були тимчасово ввезені на митну територію України під зобов'язання про зворотне вивезення у строк, зазначений у зобов'язанні про зворотне вивезення таких товарів;
2) неввезення на митну територію України товарів, які були тимчасово вивезені за митний кордон України під зобов'язання про зворотне ввезення у строк, зазначений у зобов'язанні про зворотне ввезення таких товарів.
Суб'єкт- громадяни і посадові особи, що брали такі зобов'язання на себе.
Суб'єктивна сторона- вина у формі як умислу, так і необережності.
Санкції за вчинення даного правопорушення: накладення штрафу у розмірі від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або конфіскація таких товарів.
Згідно з положеннями статті 321 МК, за порушення зобов'язання про зворотне вивезення чи зворотне ввезення товарів внаслідок аварії або дії непереборної сили, відповідальність за коментованою статтею не настає при дотриманні ряду умов.
Ще однією умовою звільнення від відповідальності за підстав, передбачених у статті 321 МК і що витікають зі змісту статей МК, є повідомлення про випадок аварії чи дії непереборної сили в найближчий митний орган України.
У разі, якщо зазначене правопорушення було вчинено внаслідок аварії або дії непереборної сили, що підтверджується відповідними документами, відповідальність, передбачену Митним кодексом, таке правопорушення не тягне за умови, що особою були вжиті також інші заходи, передбачені ст. 159 МК України.