Вход

Порушення встановленого порядку знищення (руйнування) товарів

Стаття 347. Порушення встановленого порядку знищення (руйнування) товарів
Порушення встановленого законодавством порядку знищення (руйнування) товарів, що перебувають під митним контролем, тобто порушення встановлених цим Кодексом та іншими законами України умов, заборон та обмежень щодо знищення (руйнування) таких товарів, -
тягне за собою накладення штрафу в розмірі від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Об'єкт правопорушення- встановлений порядок знищення (руйнування) товарів, що перебувають під митним контролем.
Об'єктивна сторона- невиконання або порушення умов, заборон та обмежень, встановлених МК та іншими законами України щодо знищення (руйнування) товарів, що перебувають під митним контролем.
Пунктом 12 ст. 185 МК передбачений та запроваджується митний режим знищення або руйнування.
Режиму знищення або руйнування товарів у кодексі присвячена глава 40, що складається з трьох статей, які регулюють застосування даного режиму.
Згідно зі статтею 243 МК, яка надає поняття режиму знищення або руйнування, це митний режим відповідно до якого товари, ввезені на митну територію України, знищуються під митним контролем чи приводяться у стан, який виключає їх використання, без справляння податків, установлених на імпорт, а також без застосування заходів нетарифного регулювання до товарів, що знищуються або руйнуються.
Згідно з частиною 2 зазначеної статті, знищення або руйнування товарів допускається з письмового дозволу митного органу, який надається за умови наявності дозволів інших органів державної влади, що здійснюють відповідно до їх компетенції контроль під час переміщення товарів через митний кордон України. Тобто інші органи, відповідно до своєї компетенції, мають право встановити обмеження щодо умов знищення або руйнування товарів, або заборонити такі дії.
Товари повинні перебувати під митним контролем.
Суб'єкт- загальний, а також посадові особи митних органів.
Суб'єктивна сторона- вина у формі як умислу, так і необережності. Правопорушник може діяти як свідомо, так і несвідомо.
Санкції за вчинення даного правопорушення: накладення штрафу в розмірі від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.