Порушення справи про порушення митних правил

Стаття 358. Порушення справи про порушення митних правил
Справа про порушення митних правил вважається розпочатою з моменту складення протоколу про порушення митних правил.
У кожному випадку виявлення факту порушення митних правил, посадова особа передбачена ст. 359 Кодексу, яка виявила дане правопорушення, зобов'язана скласти протокол про порушення митних правил за формою, передбаченою наказом Держмитслужби України від 21 квітня 2003 р. №261 «Про затвердження форми процесуальних документів у справах про порушення митних правил».
З моменту складення протоколу про порушення митних правил справа про дане правопорушення вважається порушеною, а провадження по справі - розпочатим.
Порядок дій, що необхідно виконати при виявленні факту порушення митних правил, визначено Методичними рекомендаціями.
Аналіз матеріалів практичної діяльності митних органів свідчить, що переважна більшість усіх фактів правопорушення виявляються під час проведення митного контролю, митного оформлення та пропуску через митний кордон України товарів і транспортних засобів, тому протоколи про порушення митних правил складаються у більшості випадків оперативно-інспекторським складом функціональних відділів митних органів, ними ж здійснюються й первинні дії, спрямовані на встановлення та закріплення слідів правопорушення. Відсоток справ, що порушуються посадовими особами підрозділів по боротьбі з митними правопорушеннями, значно менший. Як правило, його складають справи, що порушуються за матеріалами, які були отримані від інших правоохоронних органів.
Якщо факт вчинення порушення митних правил виявлено посадовою особою, зазначеною у п. 1 ст. 359 МК України, то вона повинна виконати такі дії:
1. По виявленню факту митного правопорушення інспектор негайно інформує начальника підрозділу по боротьбі з митними правопорушеннями відповідного митного органу. Складає протокол про порушення митних правил у відповідності з вимогами ст. 363 МК України.
Справа про порушення митних правил може бути порушена тільки в тому випадку, якщо в посадової особи митних органів є достатні дані, які свідчать про наявність ознак адміністративного правопорушення. Такі дані, перш за все, повинні бути достовірними. Недопустимим є заведення справи про порушення митних правил на підставі припущень або відомостей про правопорушення, достовірність яких викликає сумніви.
Коли порушується справа про порушення митних правил, потрібно також переконатися у відсутності обставин, які виключають провадження у справі. До зазначених обставин належать:
- відсутність поди и складу порушення митних правил;
- недосягнення особою на момент учинення порушення митних правил шістнадцятирічного віку;
- неосудність особи, яка вчинила протиправну дію чи бездіяльність;
- учинення дії особою в стані крайньої необхідності або необхідної оборони;
- скасування акта, який установлює відповідальність за порушення митних правил;
- закінчення на момент розгляду справи про порушення митних правил строків накладення стягнень, передбачених статтею 328 МК;
- наявність за тим же самим фактом щодо особи, питання про можливе притягнення якої до відповідальності за порушення митних правил розглядається, порушеної адміністративної або кримінальної справи або не скасованої постанови про закриття справи про порушення митних правил;
- смерть особи, яка вчинила порушення митних правил.
За наявності зазначених обставин протокол про порушення митних правил не складається. У випадках, коли провадження у справі все ж було розпочате, названі обставини є підставою для припинення провадження у справі.
2. До складення протоколу про порушення митних правил інспектор митного органу вирішує питання про проведення особистого огляду (за наявності підстав та з дотриманням вимог ст. 57 МК України) та адміністративне затримання особи, яка скоїла порушення митних правил (з дотриманням вимог ст. 374 МК України).
Після складення протоколу посадова особа митного органу:
а) відбирає від особи, яка скоїла порушення митних правил, пояснення або заяву чи опитує її з дотриманням інших вимог чинного законодавства;
б) опитує свідків учиненого правопорушення, якщо вони є;
в) складає рапорт про обставини виявлення правопорушення чи інші обставини, що не можуть бути відображені в протоколі про порушення митних правил;
г) здійснює інші дії, передбачені чинним законодавством, для забезпечення всебічного та повного розгляду справи про порушення митних правил.
3. Матеріали справи про порушення митних правил підлягають передачі для проведення провадження у справах про порушення митних правил підрозділу по боротьбі з митними правопорушеннями, терміново, але не пізніше трьох діб з моменту складення протоколу про порушення митних правил через начальника митниці.
4. Матеріали справи про порушення митних правил передаються до підрозділу по боротьбі з митними правопорушеннями - за Актом прийому-передачі матеріалів справи про порушення митних правил, форма якого встановлена у додатку 1 до Положення про порядок передачі до відділення або служби по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил матеріалів справ про порушення митних правил, заведених іншими підрозділами митниці, затвердженого наказом Держмитслужби України від 6 січня 1999 р.
5. Акт прийому-передачі матеріалів справи про порушення митних правил складається у двох примірниках, перший з яких додається до матеріалів справи, а другий лишається в інспектора митниці, який склав протокол.
6. До матеріалів справи про порушення митних правил, що підлягають передачі до підрозділу по боротьбі з митними правопорушеннями, належать: протокол про порушення митних правил; пояснення або заяви особи, яка притягається до відповідальності;; протокол адміністративного затримання, якщо таке затримання застосовувалось; рапорт про обставини виявлення правопорушення чи інші обставини, що не можуть бути відображені в протоколі про порушення митних правил; предмети та документи, вилучені протоколом про порушення митних правил, які необхідні для розгляду справи, якщо вони вилучались; інші наявні документи та предмети, що можуть мати значення для всебічного та повного розгляду справи (листи, в тому числі й митних органів, провізні відомості, товаросупровідні документи, контракти, дозволи уповноважених органів, митні декларації, вантажні митні декларації, пломби тощо); копії описів предметів, визначених ст. 377 МК України, які передано до складу або каси митниці; акт прийому-передачі матеріалів справи про порушення митних правил.
7. Вищезгадані документи, за можливості передаються в оригіналах, якщо такої можливості немає - в копіях, достовірність яких засвідчено інспектором митниці, який склав протокол про порушення митних правил,
8. Матеріали справи про порушення митних правил приймає начальник підрозділу по боротьбі з митними правопорушеннями чи його заступник.
9. Начальник підрозділу по боротьбі з митними правопорушеннями правил чи його заступник не мають права відмовити в прийомі таких матеріалів, але можуть вимагати надання документів, які необхідні для всебічного та повного розгляду справи.
10. Після отримання матеріалів справи про порушення митних правил підрозділом по боротьбі з митними правопорушеннями, начальник підрозділу або його заступник своєю резолюцією на Акті прийому-передачі матеріалів справи про порушення митних правил доручає організувати провадження у справі керівнику відповідного структурного підрозділу (відділу, сектору), який у свою чергу, визначає конкретну посадову особу, яка провадитиме провадження у справі.
11. Про отримання матеріалів справи про порушення митних правил підрозділом по боротьбі митними правопорушеннями, а також про доручення провадження у справі конкретній посадовій особі підрозділу в Журналі обліку справ про порушення митних правил, затвердженому Держмитслужбою України, робиться відповідна відмітка із зазначенням дати отримання матеріалів підрозділом по боротьбі митними правопорушеннями та дати, з якої провадження у справі доручено конкретній посадовій особі. При заведенні справи про порушення митних правил їй присвоюється унікальний (такий, що не повторюється) номер, що складається з одинадцяти цифр: 0000/00000/00 (перші 4 цифри - порядковий номер протоколу, наступні п'ять - код митниці, останні - поточний рік).
12. Якщо протокол про порушення митних правил складено з порушенням вимог чинного законодавства, начальник підрозділу по боротьбі митними правопорушеннями чи його заступник звертаються до начальника митниці з мотивованою пропозицією про вжиття до особи, яка допустила таке порушення, заходів адміністративного або дисциплінарного впливу.