Порушення режиму зони митного контролю

Стаття 329. Порушення режиму зони митного контролю
Переміщення через межі зони митного контролю і в межах цієї зони товарів, транспортних засобів, громадян, у тому числі посадових осіб органів державної влади (крім митних органів), які не перетинають митний кордон України, а також проведення в зоні митного контролю господарських робіт без дозволу митного органу або вчинення інших дій, якими пору­шується встановлений законодавством режим зони митного контролю, -
тягне за собою за відсутності товарів, транспортних засобів - безпосередніх предметів порушення митних правил накладення штрафу в розмірі до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ті самі дії за наявності товарів, транспортних засобів - безпосередніх предметів порушення митних правил, -
тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Об'єкт правопорушення - встановлений у статті 51 МК режим зони митного контролю, тобто встановлені законодавством України з питань митної справи приписи, заборони та обмеження щодо перебування в таких зонах товарів, транспортних засобів та громадян, умови розташування будівельних споруд, а також проведення господарських робіт у ЗМК.
Об'єктивна сторона виражається у вчиненні будь-яких дій що порушують режим зони митного контролю. Такими діями є: переміщення через межі зони митного контролю і в межах цієї зони (з товарами, транспортними засобами і без таких) громадян, посадових осіб органів державної влади (крім митних органів), які не перетинають митний кордон, а також у проведенні у такій зоні без дозволу митного органу господарських робіт та інші дії.
Під зоною митного контролю (далі - ЗМК) слід розуміти спеціально відведене місце, визначену на митному кордоні України або в інших місцях територію, в межах якої митні органи здійснюють митний контроль та інші дії щодо вантажів та транспортних засобів, що здійснюють перевозку цих вантажів.
ЗМК, згідно з ч. 1 ст. 48 МК створюються у пунктах пропуску на митному кордоні України, в межах прикордонної смуги на державному кордоні України, у морських і річкових портах, аеропортах, на залізничних станціях, на територіях підприємств, спеціальних митних зон, а також в інших місцях, визначених митними органами (див. коментар до ст. 48 МК).
Згідно зі статтею 51 МК під режимом ЗМК слід розуміти встановлений законодавством порядок доступу та перебування в таких зонах товарів, транспортних засобів та громадян, умови розташування будівельних споруд, а також проведення господарських робіт в ЗМК. Цей порядок закріплений у ст.52 МК. Зазначена стаття передбачає, що проведення господарських робіт у ЗМК, переміщення через межі ЗМК і в межах цієї зони товарів, транспортних засобів та громадян, у тому числі посадових осіб органів державної влади, які не перетинають митний кордон, допускається тільки з дозволу керівника або заступника керівника митного органу за погодженням з Прикордонними військами України і під контролем посадових осіб цього органу, крім випадків, передбачених законами України.
Отже, такому переміщенню та проведенню господарських робіт повинно передувати отримання дозволу митного органу (див. коментар до статей 48,49, 50 та 52 МК).
Суб'єктом даного правопорушення може бути будь-яка особа, що підлягає адміністративній відповідальності (громадяни, що досягай віку адміністративної відповідальності - 16 років, які знаходяться в осудному стані та посадові особи органів державної влади).
Згідно з диспозицією ч. 1 коментованої статті не можуть бути суб'єктами даного правопорушення працівники митних органів України. Суб'єктивна сторона - умисна форма вини. Санкції за вчинення даного правопорушення:
Частина 1 тягне за собою накладення штрафу у розмірі до двадцяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
Частина 2 тягне за собою накладення штрафу у розмірі від п'ятдесяти до ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян за наявності безпосередніх предметів правопорушення по іншій справі про порушення митних правил (товарів, транспортних засобів).