Вход

Порушення порядку зберігання товарів на митних ліцензійних складах та здійснення операцій із цими товарами

Стаття 346. Порушення порядку зберігання товарів на митних ліцензійних складах та здійснення операцій із цими товарами
Порушення встановленого законодавством порядку розміщення товарів на митних ліцензійних складах для зберігання, недотримання встановлених цим Кодексом строків, умов і порядку зберігання зазначених товарів, а так само проведення операцій з товарами, що зберігаються на митних ліцензійних складах, без дозволу митного органу -
тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Об'єкт правопорушення:
а) встановлений законодавством порядок розміщення товарів на митних ліцензійних складах, а також строки, умови і порядок зберігання та проведення операцій з товарами, що зберігаються на митних ліцензійних складах.
Об'єктивна сторона- недотримання порядку розміщення, строків і порядку зберігання та проведення без дозволу митних органів операцій з товарами, що зберігаються на митних ліцензійних складах
Пунктом 7 ст. 185 МК передбачений та запроваджується митний режим митного ліцензійного складу.
Режиму митного складу у кодексі присвячена глава 35, що вмішує 5 статей, які регулюють поняття митного складу та митного ліцензійного складу, порядок поміщення товарів у названий режим, строки зберігання товарів, а також операції, що можуть проводитися з товарами, які перебувають у зазначеному режимі
Згідно зі статтею 212 МК, яка надає поняття митного складу, це митний режим, відповідно до якого ввезені з-за меж митної території України товари зберігаються під митним контролем без справляння податків і зборів і без застосування до них заходів нетарифного регулювання та інших обмежень у період зберігання, а товари, що вивозяться за межі митної території України, зберігаються під митним контролем після митного оформлення митними органами до фактичного їх вивезення за межі митної території України.
Згідно зі статтею 213 МК, яка встановлює умови поміщення товарів у режим митного складу, у зазначений режим дозволяється поміщати товари, не заборонені законодавством України до ввезення, вивезення та переміщення, а також встановленим відповідною постановою Кабінету Міністрів України (див коментар до ст. 213). Якщо товари можуть завдати шкоди іншим товарам або вимагають особливих умов зберігання, вони розміщуються у спеціально обладнаних приміщеннях.
Згідно зі статтею 216 МК, митними ліцензійними складами є спеціально обладнані приміщення, резервуари, майданчики, що використовуються для зберігання товарів у режимі митного складу. Бувають закритого та відкритого типу. Зазначена діяльність підлягає ліцензуванню згідно з чинним законодавством України (див. коментар до ст. 216 МК).
Згідно зі статтею 215 МК порядок та перелік здійснення операцій, що можуть проводитися з товарами, які перебувають у режимі митного складу, визначається Кабінетом Міністрів України.
Згідно з частинами 1, 2 та 4 статті 214 МК, для різних категорій товарів встановлюються певні строки.
1) строк зберігання товарів, ввезених із-за меж митної території України, в режимі митного складу не може перевищувати трьох років з дати поміщення цих товарів у зазначений режим;
2) строк зберігання в режимі митного складу підакцизних товарів, ввезених із-за меж митної території України, не може перевищувати трьох місяців з дати поміщення їх у цей режим;
3) строк зберігання для товарів, що вивозяться за межі митної території України, складає три місяці з дати поміщення їх у цей режим.
Суб'єкт- посадові особи митних ліцензійних складів. Суб'єктивна сторона - вина у формі умислу. При цьому у правопорушників має бути присутній намір
Санкції за вчинення даного правопорушення: накладення штрафу на посадових осіб митних ліцензійних складів у розмірі від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.