Порушення порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю

Стаття 339. Порушення порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю
Порушення встановленого відповідно до цього Кодексу порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю, тобто наявність під час проведення митного контролю в особи, яка формою проходження митного контролю обрала проходження через таку зону (коридор), товарів, заборонених або обмежених до переміщення через митний кордон України, або товарів у кількостях, що перевищують неоподатковувану норму переміщення через митний кордон України, -
тягне за собою накладення штрафу в розмірі від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або конфіскацію цих товарів.
Склад даного правопорушення є формальним.
Об'єкт правопорушення- встановлений МК порядок проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю.
Об'єктивна сторона- порушення існуючого порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю, тобто наявність під час проведення митного контролю в особи, яка формою проходження митного контролю обрала проходження через таку зону (коридор), товарів, заборонених чи обмежених до переміщення через митний кордон України, товарів у кількостях, що підлягають обкладенню митом або грошових коштів у сумі, що підлягає обов'язковому письмовому декларуванню.
Згідно з ч. З статті 68 МК спрощений митний контроль застосовується митними органами, в яких обладнано зони (коридори) спрощеного митного контролю.
Зоною спрощеного митного контролю, відповідно до пункту 9 статті 1 МК, є частина зони митного контролю з належним технічним та інформаційним обладнанням для здійснення контролю у спрощеному порядку.
До окремих категорій та видів товарів законодавством України можуть бути встановлені обмеження та умови їх переміщення через митний кордон України.
Це означає, що громадяни за умови дотримання вимог МК, Закону України "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України" та інших законів України можуть переміщувати через митний кордон України будь-які товари, особисті речі, крім заборонених, а також тих, щодо яких можуть встановлюватися обмеження:
Згідно зі статтею 96 МК, законодавцем на переміщення встановлені обмеження до товарів, які заборонені:
- до ввезення в Україну;
- до вивезення з України;
- до транзиту через митну територію України.
Перелік товарів, обмежених до переміщення через митний кордон України затверджується Кабінетом Міністрів України, (про товари, які належать до цих трьох категорій, - див. коментар до ст. 247 МК).
Товари в кількостях, що підлягають обкладенню митом при переміщенні через митний кордон України визначаються відповідними підзаконними нормативними актами.
Станом на сьогоднішній день порядок проходження встановленого відповідно до статті 68 МК митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю в автомобільних пунктах пропуску регламентовано спільним наказом Держприкордонслужби і Держмитслужби від 24.11.2003 р. №297/793, в авіаційних пунктах пропуску - наказом Держмитслужби від 16.08.2001 р. №561.
У зв'язку з набуттям чинності Кодексом у 2002 році, зазначені накази змін не потребували, у тому числі, в частині обов'язкового письмового декларування особою переміщуваних нею товарів перед початком їх огляду співробітником митниці в автомобільних пунктах пропуску.
Слід зауважити, що згідно з роз'ясненням Держмитслужби та з урахуванням положень ч. 2 ст. 81 Кодексу та чинних на сьогодні нормативно-правових актів, що стосуються порушеного питання, за даною статтею у сукупності з наступною статтею МК можуть кваліфікуватися такі дії:
- заповнення особою митної декларації та незаявлення при цьому точних відомостей про переміщувані товари, транспортні засоби, які підлягають обов'язковому декларуванню;
дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон з приховуванням від митного контролю;
— порушення порядку проходження митного контролю у зонах (коридорах) спрощеного митного контролю за відсутності події письмового декларування та ознак приховування.
Суб'єкт правопорушення - загальний.
Суб'єктивна сторона - вина у формі умислу або необережності.
Санкції за вчинення даного правопорушення: штраф на громадян у розмірі від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або конфіскацію цих товарів.