Вход

Порушення переміщення товарів

Стаття 350. Порушення переміщення товарів
Ухилення від встановленого Кабінетом Міністрів України маршруту переміщення товарів територією України, -
тягне за собою накладення штрафу в розмірі від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або конфіскацію цих товарів.
На виконання положень статті 160 МК, дана стаття встановлює відповідальність перевізника за порушення порядку транзитного переміщення товарів у формі ухилення від установленого маршруту.
Об'єкт правопорушення - порядок щодо шляхів чи напрямків руху для певних видів транспорту чи товарів, що переміщуються територією України, який визначається Кабінетом Міністрів України.
До компетенції Кабінету Міністрів України віднесено встановлення обмежень щодо використання окремих шляхів та напрямків транзиту на території України, визначення шляхів чи напрямків руху для певних видів транспорту чи товарів, що переміщуються транзитом через територію України, пунктів пропуску для ввезення та вивезення окремих видів товарів.
Об'єктивна сторона - полягає в ухиленні від визначеного маршруту переміщення товарів територією України.
Згідно зі статтею 155 МК товари переміщуються територією України за процедурами прохідного та внутрішнього транзиту.
Прохідний митний транзит, згідно з ч. 2 статті 155 МК - це переміщення товарів під митним контролем від одного пункту пропуску, розташованого на митному кордоні України, - пункту ввезення на митну територію України - до іншого пункту пропуску, розташованого на митному кордоні України, - пункту вивезення за межі митної території України.
Внутрішній митний транзит, згідно з ч. З статті 155 МК - це переміщення товарів під митним контролем:
1) від пункту пропуску, розташованого на митному кордоні України, - пункту ввезення на митну територію України - до митного органу, розташованого на митній території України;
2) від митного органу, розташованого на митній території України, до пункту пропуску, розташованого на митному кордоні України, - пункту вивезення за межі митної території України;
3) від одного митного органу, розташованого на митній території України, до іншого митного органу, розташованого на митній території України.
Ст. 201 МК України визначено, що товари, які переміщуються транзитом, повинні у випадках, визначених Кабінетом Міністрів України, переміщуватися встановленими маршрутами та шляхами.
Суб'єкт відповідальності - громадяни і посадові особи, які здійснили такі дії.
Суб'єктивна сторона - вина у формі умислу при певній меті та мотивах, або необережність.
У разі, якщо зазначене правопорушення було вчинено внаслідок аварії або дії непереборної сили, що підтверджується відповідними документами, відповідальність, передбачену Митним кодексом, таке правопорушення не тягне за умови, що особою були вжиті заходи, передбачені ст. 159 МК України:
1) забезпечено збереження товарів та недопущення будь-якого їх використання;
2) терміново повідомлено найближчий митний орган про обставини події, місцезнаходження товарів та транспортних засобів;
3) забезпечено перевезення товарів до найближчого митного органу або доставку посадових осіб митного органу до місцезнаходження зазначених товарів.
Санкції за вчинення даного правопорушення: накладення штрафу в розмірі від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або конфіскація цих товарів.
Згідно з положеннями статті 321 МК, порушення встановленого маршруту переміщення товарів внаслідок аварії або дії непереборної сили, не тягне за собою відповідальність за коментованою статтею при дотриманні ряду умов, що містяться у статті 159 МК.