Попередження

Стаття 324. Попередження
Попередження як стягнення за порушення митних правил є офіційним попередженням правопорушника стосовно недопустимості таких діянь у майбутньому. Рішення про попередження приймається керівником митного органу або його заступником у формі постанови про накладення адміністративного стягнення відповідно до статті 391 цього Кодексу. Постанова оголошується правопорушникові.
Враховуючи запропоновану нами у коментарі до статті 322 МК класифікацію порушень митних правил, слід знову ж таки підкреслити що стягнення у вигляді попередження накладається за малозначні порушення митних правил, тобто такі, які не тягнуть за собою настання значних наслідків.
КУпАП України в статті 23 встановив, що адміністративне стягнення є мірою відповідальності і застосовується з метою виховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, в дусі додержання законів України, поваги до правил співжиття, а також запобігання вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, так і іншими особами.
Види адміністративних стягнень перелічені у наступній 24 статті КУпАП, а розглядуване нами попередження законодавцем поставлене першим серед усіх видів стягнень.
Коментована стаття у частині 1 розкриває сутність попередження як виду стягнення за порушення митних правил. Попередження як стягнення за порушення митних правил є офіційним попередженням правопорушника стосовно недопустимості таких діянь у майбутньому. Попередження не торкається майнових та інших прав порушника. Застосовується попередження лише в тому випадку, коли воно передбачене санкцією статті.
Згідно з розглядуваною статтею, а також статтею 26 КУпАП, попередження як захід адміністративного стягнення виноситься в письмовій формі (шляхом винесення постанови). Постанова про накладення адміністративного стягнення виноситься відповідно до статті 391 Митного кодексу України. Постанова оголошується правопорушникові.
У передбачених законом випадках попередження фіксується іншим установленим способом.
Застосування попередження як до громадян, так і до посадових осіб підприємств передбачено статтями 330, 335, 344 Митного кодексу України.
За наявності альтернативи в санкції статті воно застосовується тільки в тих випадках, коли особа, яка характеризується позитивно, вперше вчинила порушення митних правил, за яке недоцільно застосовувати більш суворе стягнення. Причому завдяки цьому застосовується попередження, а не штраф або інше адміністративне стягнення, передбачене санкцією відповідної статті МКУ