Поняття режиму митного складу.

Стаття 212. Поняття режиму митного складу.
Митний склад - митний режим, відповідно до якого ввезені з-за меж митної території України товари зберігаються під митним контролем без справляння податків та зборів і без застосування до них заходів нетарифного регулювання та інших обмежень у період зберігання, а товари,що вивозяться за межі митної території України, зберігаються під митним контролем після митного оформлення митними органами до фактичного їх вивезення за межі митної території України.
Коментована стаття надає поняття митного режиму митного складу. Особливостями застосування цього режиму є те, що товари зберігаються під митним контролем:
1) без справляння податків та зборів. При розміщені вантажів в режим митного складу податки передбачені чинним законодавством України (мито, акцизний збір, податок на додану вартість), збір за знаходження товарів під митним контролем, за умови дотримання вимог ст. 214 МК не сплачуються;
2) без застосування до них заходів нетарифного регулювання. Під такими заходами зазвичай розуміється ліцензування, квотування та обов'язкова сертифікація;
3) без застосування інших обмежень у період зберігання.
Товари, що вивозяться за межі митної території України, зберігаються під митним контролем:
- після митного оформлення митними органами до певного моменту;
- цим моментом є фактичне їх вивезення за межі митної території України. Значення режиму митного складу для підприємництва й зовнішньої торгівлі полягає насамперед у тому, що товар, поміщений під цей режим, з одного боку, повністю підпадає під дію загального митного й податкового регулювання, а з іншого - за допомогою спеціальних митних процедур надається можливість учасникам ЗЕД сплачувати мито й інші податки або піддаватися нетарифним мірам регулювання (квотування, ліцензування, спеціальні дозволи) тільки за фактом конкретної угоди.
У практиці зовнішньої торгівлі в ряді випадків на момент імпорту товарів буває невідомо, яким чином учасники ЗЕД у майбутньому будуть розпоряджатися ввезеними товарами. Поміщення товару на митний склад полегшує здійснення зовнішньоторговельних операцій, оскільки надає їм вибір між поверненням товару на територію країни експортера або його збутом на ринку країни імпортера.
Використання режиму митного складу дозволяє здійснювати великі закупівлі в той момент, коли пропозиція на зовнішньому ринку представляється найбільш вигідною з метою подальшого продажу у той час, коли попит на внутрішньому ринку закордонних країн буде найбільш сприятливим. Ці наміри реалізуються в тій мірі, у якій законодавство надає власникові товару строки, достатні для того, щоб прийняти рішення про остаточне призначення товару.
Режим митного складу має свої переваги як для імпортерів, так і для експортерів. При експорті власник товару одержує можливість попередньо пройти всі митні процедури, пов'язані з вивозом товару із країни, і потім самостійно, виходячи з потреб зовнішнього ринку й наявності транспортних засобів, вирішувати питання вивозу товарів.

Стаття 212. Поняття режиму митного складу.