Вход

Поняття митного режиму транзиту

Стаття 200. Поняття митного режиму транзиту
Транзит - митний режим, відповідного до якого товари і транспортні засоби переміщуються під митним контролем між двома митними органами або в межах зони діяльності одного митного органу без будь-якого використання таких товарів і транспортних засобів на митній території України.
Коментована стаття містить поняття митного режиму транзиту. У митному законодавстві є також поняття «транзит вантажів» та «транзитні послуги». Поняття «транзит вантажів» включається до поняття «транзит товарів». Значення застосування митного режиму транзиту полягає в слідуючому:
- здійснюється розвиток та спрощення міжнародних перевезень;
- відбувається стимулювання діяльності у сфері послуг з транспортування та обробки вантажів.
Коментована стаття МК також встановлює певні умови для переміщення товарів та транспортних засобів у митному режимі транзиту. Серед них:
- переміщення товарів та ТЗ під митним контролем між двома митними органами або в межах зони діяльності одного митного органу;
- переміщення товарів та ТЗ у режимі транзиту без стягнення мита, податків та незастосування заходів економічної політики;
- не можуть бути використані на митній території України товари та ТЗ, що переміщуються у розглядуваному режимі.
Товари та транспортні засоби переміщуються під митним контролем, тобто товари можуть переміщуватися на підставі відповідних документів та згідно з правилами та умовами, встановленими законодавством України, та контролюються митними органами України. Особи, винні в порушенні законодавства про транзит вантажів, несуть адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством України.
Транзит товарів та транспортних засобів може бути між двома митними органами або в межах зони діяльності одного митного органу. Залежно від цього розділяють такі види транзиту: прохідний та внутрішній, умови яких визначені у ст.155 МК України.
Згідно з загальним правилом, що міститься у ст. 96 МК України, транзитні товари та транспортні засоби не можуть бути використані на митній території України, тобто вони залишаються у незмінному стані, крім природних втрат, і не використовуються з іншою метою, крім транзиту.
Окрему увагу слід приділити переміщенню транспортних засобів у митному режимі транзиту.
Відповідно до наказу Держмитслужби від 17.11.2005 р. №1118 (з урахуванням наказу Державної митної служби України від 25.07.2006 р. №630), транзит ТЗ - це переміщення ТЗ під митним контролем з одного пункту пропуску через державний кордон України (при ввезенні на митну територію України) в інший пункт пропуску через державний кордон України (при вивезенні за межі митної території України) у незмінному стані, крім природних утрат, у строк, визначений митним органом відправлення, і без використання з іншою метою, ніж була заявлена цьому митному органу.
ТЗ, що переміщуються через митний кордон України громадянами, перебувають під митним контролем при ввезенні з метою транзиту - з моменту перетину митного кордону України до вивезення за межі митної території України;
Не підлягає пропуску через митний кордон України ТЗ:
- що ввозиться з метою транзиту громадянином, який не є власником цього ТЗ або не є членом сім'ї (дружиною, чоловіком, дитиною, одним із батьків власника) власника;
- який знято з обліку, увозиться з метою транзиту й за який не внесено грошову заставу.
Правилами митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України, встановлені такі особливості митного контролю та митного оформлення ТЗ, що ввозяться на митну територію України з метою транзиту:
1) Контроль за виконанням зобов'язання про транзит здійснюється митним органом, яким проводилося митне оформлення ТЗ при ввезенні його на митну територію України.
2) Контроль за доставкою ТЗ, що переміщуються громадянами через митну територію України транзитом, здійснюється в порядку, установленому Держмитслужбою України.
3) Переміщення ТЗ транзитом через митну територію України може здійснюватися лише громадянами, визначеними власниками цих ТЗ у момент перетину митного кордону України або членами їхніх сімей (дружиною, чоловіком, дитиною, одним із батьків).
4) Граничний строк транзиту ТЗ через митну територію України не повинен перевищувати 10 діб.
Згідно зі статтею 1 Закону України від 06.07.2005 p. №2739-IV «Про деякі питання ввезення на митну територію України транспортних засобів» забороняється ввезення на митну територію України для постійного користування легкових, вантажних автомобілів, автобусів, трамваїв, тролейбусів - коди згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності 8702 - 8704, 8603 10 00 10 (у тому числі тих, що ввозяться на митну територію України з метою їх розкомплектування на запасні частини), які на момент увезення виготовлені та/або експлуатувалися більше ніж 8 років, крім автобусів та вантажних автомобілів, які ввозяться на митну територію України з метою транзиту або як гуманітарна допомога, та трамвайних вагонів шириною колії 1000 мм, які в Україні не виготовляються.
Заборона ввезення стосується лише транспортних засобів, метою ввезення яких є постійне користування на митній території України. При цьому законодавцем не дано визначення постійного користування.
З огляду на вищевикладене та враховуючи заборону ввезення транспортних засобів, які на момент ввезення виготовлені та/або експлуатувалися більше ніж 8 років, лише з метою постійного користування, можна зробити висновок, що ця заборона не стосується їх увезення з метою транзиту, оскільки транзит не передбачає постійного користування на митній території України та здійснюється у визначені строки.
Крім того, зазначаємо, що відповідно до ст. 156 МК умовами здійснення транзиту товарів є:
1) товари, що переміщуються транзитом, повинні залишатися у незмінному стані, крім природних втрат, і не використовуватися з іншою метою, крім транзиту;
2) товари, що переміщуються транзитом, повинні бути доставленими до митного органу призначення у строк, визначений митним органом відправлення.