Вход

Поняття митного режиму тимчасового ввезення (вивезення)

Стаття 204. Поняття митного режиму тимчасового ввезення (вивезення)
Тимчасове ввезення (вивезення) - митний режим, відповідно до якого товари можуть ввозитися на митну територію України чи вивозитися за межі митної території України з обов'язковим наступним поверненням цих товарів без будь-яких змін, крім природного зношення чи втрат за нормальних умов транспортування.
Коментована стаття надає поняття митного режиму тимчасового ввезення (вивезення).
Згідно з цим поняттям, обов'язковими підставами переміщення товарів, продукції та транспортних засобів у митному режимі тимчасового ввезення (вивезення) є:
- тимчасове користування товарами, продукцією та транспортними засобами іноземного походження на митній території України або товарами, продукцією та транспортними засобами українського походження поза митною територією України;
- наступне їх повернення (ввезення або вивезення);
- не змінення стану товарів, продукції та транспортних засобів;
- правильні умови транспортування.
Відповідно до умов, яких повинна дотримуватися держава, віднесені:
- звільнення від сплати податків під час переміщення в зазначеному митному режимі;
- обмеження застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності;
- встановлення обмежень на ввіз і вивіз певних товарів та інших обмежень. Гарантією дотримання встановленого порядку є надання митним органом дозволу
на розміщення товарів у митному режимі тимчасового ввезення (вивезення) тільки при наданні зобов'язання про зворотне вивезення (ввезення) особою, що переміщує ці товари. А у деяких випадках за умови внесення грошової застави на рахунок митного органу.
Товар, розміщений у режимі тимчасового ввезення (вивезення), повинен бути використаний таким чином, щоб від природного зношення чи втрати він не змінив свій початковий стан, який він мав при ввезенні (вивезенні). Така вимога обмежує можливості користування тимчасово завезених (вивезених) товарів. Проведення будь-яких операцій, пов'язаних з їх переробкою чи обробкою, не допускається.
Під природним зношенням розуміють фізичне старіння, зношення основних засобів - об'єктів тимчасового ввезення (вивезення) в процесі їх використання за призначенням.
Фізичне зношення характеризується зношенням матеріалів, з яких створені основні засоби - об'єкти тимчасового ввезення (вивезення), втратою їх первісних якостей, поступовим зруйнуванням конструкцій.
Відповідно, під природною втратою розуміють повну фізичну втрату первісних якостей основних засобів - об'єктів тимчасового ввезення (вивезення) в процесі їх використання за призначенням.
Дозволяється зворотне вивезення (увезення) тимчасово ввезених (вивезених) товарів однією чи кількома партіями.
При зворотному вивезенні за межі митної території України або зворотному ввезенні на цю територію товари можуть бути пропущені через митний кордон України будь-яким митним органом. При цьому митний орган зобов'язаний повідомити про це митницю оформлення.