Поняття митного режиму переробки за межами митної території України

Стаття 237. Поняття митного режиму переробки за межами митної території України
Переробка за межами митної території України - митний режим, відповідно до якого товари, що перебувають у вільному обігу на митній території України, вивозяться без застосування заходів тарифного та нетарифного регулювання з метою їх переробки за межами митної території України та наступного повернення в Україні.
Коментована стаття дає визначення поняття митного режиму переробки поза межами митної території України.
Режим переробки за межами митної території України передбачає вивезення з України товарів без застосування заходів тарифного та нетарифного регулювання -тобто при такому режимі українські товари вивозяться без застосування до них мір економічної політики для переробки та послідуючого випуску продуктів переробки у вільне використання на митній території України з повним або частковим звільненням від сплати митних платежів, податків, а також без вжиття до товарів заходів економічної політики.
Застосування режиму переробки поза митною територією України має багато особливостей. Головною умовою застосування зазначеного режиму є те, що переробка товарів поза митною територією держави не повинна завдавати шкоди її національним економічним інтересам.
Для розташування товарів як у режимі переробки товарів поза межами митної території України, так і в межах митної території України необхідна ліцензія.
При вивезенні товарів на переробку поза митною територією існують обмеження щодо видачі дозволу, також ліцензії на деякі види товарів тощо (щодо видачі дозволу див. коментар до ст. 239).
Економічна основа використання митного режиму переробки поза митною територією полягає в доцільності здійснення за кордоном такого роду операції з товарами з їх переробки, що неможливо із заданою ефективністю здійснити всередині країни. Використання іноземної доданої вартості і стимулювання вітчизняних сировинних галузей у поєднанні з використанням продуктів переробки на товарному ринку країни за умови мінімізації митних втрат робить товари конкурентоспроможнішими, а використання вітчизняної складової структури витрат на їх виробництво -найефективнішим.
Обмеження на окремі операції з переробки товарів поза митною територією України встановлюється державною митною службою за узгодженням з Міністерством економіки України.
У коментарі до ст. 229 МК вказувалося, що при митному оформленні вантажів не застосовується як режим переробки на митній території України, так і режим переробки поза митною територією України у зв'язку з відсутністю на сьогоднішній день достатньої законодавчої бази щодо вказаних режимів.
Законодавством встановлені конкретні вимоги щодо операцій з давальницькою сировиною.
Митний режим переробки за межами митної території України є свого роду зворотним відображенням режиму переробки на митній території України.