Поняття митного режиму переробки на митній території України

Стаття 229. Поняття митного режиму переробки на митній території України
Переробка на митній території України - митний режим, відповідно до якого ввезені на митну територію України товари, що походять з інших країн, піддаються у встановленому законодавством порядку переробці без застосування до них заходів нетарифного регулювання, за умови вивезення за межі митної території України продуктів переробки відповідно до митного режиму експорту.
З метою реалізації положень статей 229-242 МК розроблено Порядок застосування митних режимів переробки на митній території України та переробки за межами митної території України (далі - Порядок), затверджений наказом Державної митної служби України від 13.09.2003 р. №609 (зі змінами та доповненнями).
Дія Порядку поширюється на товари, що ввозяться на митну територію України з метою переробки, і товари, що вивозяться для переробки за межами митної території України.
Коментована стаття розкриває поняття режиму переробки на митній території України. Сутність даного поняття полягає у слідуючому. Це режим, за якого іноземні товари використовуються у встановленому порядку для переробки на митній території країни без ужиття заходів економічної політики і з поверненням сум ввізного мита і податків за умови вивезення відповідно до митного режиму експорту продуктів переробки за межі митної території України.
Вживане у коментованій статті поняття, згідно з вказаним Порядком, слід розуміти таким чином.
Продукти переробки - товари, що утворились унаслідок виконання операцій з переробки товарів, попередньо розміщених у режим переробки на митній території України (за межами митної території України), і визначені як кінцеві товари за зовнішньоекономічним договором.
При ввезенні товарів на переробку на митній території потрібне забезпечення сплати митних платежів у вигляді внесення належних коштів на депозит митного органу, що потім повертаються після закінчення процедури переробки і повернення продуктів переробки. Мита можуть бути повернуті за умови вивезення не пізніше двох років з дня переміщення товару через митний кордон. По закінченні цього терміну вони перераховуються до Державного бюджету.
Переробка товарів на митній території можлива лише за наявності ліцензії. Умовами видачі ліцензії є: можливість ідентифікації в продуктах переробки ввезених товарів і сприяння переробки ввезення продуктів переробки чи використання вітчизняних виробничих потужностей. Ліцензія може бути анульована або відкликана митним органами України у разі порушення власником вимог законодавства стосовно цього режиму. Строк переробки товарів у вказаному режимі встановлюється митними органами, а їх тривалість повинна базуватися на економічно виправданому строку їх переробки та розпорядженні продуктами переробки.
Переробка на митній території України не обмежується товарами, безпосередньо ввезеними на митну територію України, а також допускається щодо товарів, які попередньо ввезені та розміщені в іншому митному режимі.
Законодавством встановлені конкретні вимоги щодо операцій з давальницькою сировиною. Переміщення через митний кордон України давальницької сировини, закупленої іноземним замовником в Україні, не відбувається. Митні органи здійснюють контроль тільки за переміщенням готової продукції у разі вивезення її за межі митної території України. Оскільки давальницька сировина, закуплена в Україні іноземним замовником за іноземну валюту, не ввозиться на митну територію України, вона не розміщується в митний режим переробки, а, отже, і дозвіл на її розміщення в зазначений режим не надається.
Продукти переробки можуть зберігатися іншим підприємством, ніж те, якому видано дозвіл на розміщення товарів у режим переробки на митній території України, з дозволу митного органу та під його контролем. Однією з умов надання дозволу на таку операцію є наявність договору зберігання або договору складського зберігання (крім випадків, коли питання зберігання продуктів переробки врегульовано зовнішньоекономічним контрактом або договором на переробку (виконання окремих операцій з переробки) між резидентами), укладеного підприємством, якому видано дозвіл на розміщення товарів
у режим переробки на митній території України, та іншим підприємством. Продукти переробки можуть також розміщуватись на складах тимчасового зберігання.
При цьому зберігання сировини й продуктів переробки може здійснюватись лише протягом строку переробки товарів на митній території України, встановленого митним органом під час надання дозволу підприємству-резиденту.