Поняття митного режиму імпорту

Стаття 188. Поняття митного режиму імпорту
Імпорт - митний режим, відповідно до якого товари ввозяться на митну територію України для вільного обігу без обмеження строку їх перебування на цій території та можуть використовуватися без будь-яких митних обмежень.
Коментована стаття МК надає визначення режиму імпорту та визначає сутність і привілеї застосування цього режиму щодо товарів, що ввозяться на митну територію України.
Отже умовами, що вигідно вирізняють розглядуваний режим від інших режимів, є:
- вільний обіг товарів на митній території України;
— необмежений строк їх перебування на митній території України;
- незастосування будь-яких митних обмежень щодо використання товарів. Окремі процедурні особливості, зв'язані з митним режимом "імпорт", встановлю­ються в нормативних актах Держмитслужби та законах України.
Зокрема, наказом Держмитслужби України від 20.01.1999 р. №38 затверджений Порядок пропуску через митний кордон України та митного оформлення товарів, що підлягають експортному контролю, яким у тому числі передбачено митне оформлення товарів у режимі імпорту.
Закон України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" від 15.07.1995 р. №327/95-ВР (із подальшими змінами та доповненнями) водночас з іншими завданнями визначає порядок ввезення на митну територію України давальницької сировини іноземного замовника та вивезення виробленої з неї готової продукції та порядок вивезення давальницької сировини українського замовника за межі митної території України та повернення в Україну готової продукції (нарахування мита, податків та зборів) тощо. Законом передбачено, що ввезення окремих видів давальницької сировини на митну територію України може тимчасово обмежуватися або заборонятися Кабінетом Міністрів України, якщо такі дії можуть завдати шкоди економіці країни.
Закон України "Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції - від 17.07.1997 р. №468/97-ВР (із подальшими змінами та доповненнями) встановлює порядок тарифного і нетарифного регулювання імпорту сільськогосподарської сировини та продуктів її переробки для створення рівних умов конкуренції між продукцією вітчизняного виробництва та продукцією нерезидентів, а також деякі методи цінової підтримки сільськогосподарських товаровиробників України.
Закон України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання" від 20.02.2003 p. №549-IV регулює діяльність, пов'язану з державним контролем за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання, з метою забезпечення захисту національних інтересів України, дотримання нею міжнародних зобов'язань щодо нерозповсюдження зброї масового знищення, засобів її доставки, обмеження передач звичайних видів озброєння, а також здійснення заходів щодо недопущення використання зазначених товарів у терористичних та інших протиправних цілях.
Постанова Кабінету Міністрів України від 08.06.1998 р. №838 "Про затвердження Положення про порядок надання суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю" встановлює порядок надання суб'єктам ЗЕД таких повноважень.
Закон України "Про безпечність та якість харчових продуктів»" від 23.12.1997 р. №771/97-ВР (зі змінами та доповненнями) визначає загальні умови щодо порядку ввезення в Україну харчових продуктів з метою забезпечення якості та безпеки харчових продуктів для здоров'я населення.
Закон України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей" від 21.09.1999 p. №1068-XIV (із подальшими змінами та доповненнями) регулює відносини, пов'язані з вивезенням, ввезенням та поверненням культурних цінностей, і спрямований на охорону національної культурної спадщини та розвиток міжнародного співробітництва України у сфері культури.
Названим Законом визначаються умови ввезення культурних цінностей, встановлюються заборони та обмеження щодо ввезення певних видів культурних цінностей, регулюється порядок їх тимчасового ввезення та вивезення тощо. Установлений Законом порядок вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей застосовується до всіх культурних цінностей незалежно від форми власності та є обов'язковим до виконання для всіх фізичних та юридичних осіб, які перебувають чи ведуть свою діяльність на території України. Ввезення в Україну, пересилання та вивезення за її межі зоологічних колекцій здійснюються за правилами, що встановлюються Міністерством охорони навколишнього природного середовища України.
Закон України "Про ветеринарну медицину" від 25.06.1992 р. №2498-ХІІ (із подальшими змінами та доповненнями) передбачає порядок та умови ввезення на митну територію України певних видів продукції тваринного походження, а також певних видів товарів. Основними завданнями даного Закону є: охорона території України від занесення з території інших держав або з карантинної зони збудників інфекційних хвороб тварин, встановлення обмежень до ввезення не зареєстрованих в Україні ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів та кормових добавок, проведення державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду за якістю та безпекою продукції тваринного походження, переміщенням, у тому числі експортом, імпортом, об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду.
Отже, при ввезенні продукції тваринного походження, ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів, кормових добавок та засобів ветеринарної медицини здійснюється Державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд. Державний ветеринарно-санітарний контроль за якістю ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів, кормових добавок та засобів ветеринарної медицини здійснюється державними установами ветеринарної медицини та лікарями ветеринарної медицини, уповноваженими Державним департаментом ветеринарної медицини.
Закон України "Про карантин рослин" від 30.06.1993 р. №3348-ХІІ (із подальшими змінами та доповненнями) визначає порядок ввезення, вивезення та використання рослин і рослинних продуктів, у тому числі за погодженням з карантинними службами інших держав відповідно до міжнародних договорів України, ввезення підкарантинних матеріалів та об'єктів, порядок здійснення фітосанітарного контролю тощо.
Закон України "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення від 24.02.1994 р. №4004-ХІІ визначає умови ввезення на територію України сировини та продукції.
Закон України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів" від 15.02.1995 р. №60/95-ВР (із подальшими змінами та доповненнями) регулює суспільні відносини в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, у тому числі їх імпорту та експорту на митній території України. Слід також додати, що обіг наркотичних та психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів займає неабияке місце в системі чинного законодавства і відносинам у цій сфері присвячена ціла низка нормативно-правових
актів, постанов Кабінету Міністрів України тощо. Держмитслужба регулярно надає роз'яснення з приводу переміщення зазначених категорій товарів.
Ми назвали тільки основні закони, якими встановлюються особливості ввезення на митну територію України та вивезення окремих видів товарів та продукції з-за меж митної території України.