Подання митним органам актів, складених підприємствами

Стаття 76. Подання митним органам актів, складених підприємствами

Підприємства, що переміщують товари через митний кордон України, в присутності посадової особи митного органу складають акти про невідповідність товарів відомостям, зазначеним у необхідних для здійснення митного контролю документах, про пошкодження товарів чи їх упаковки або маркування. Зазначені акти подаються відповідним митним органам.
Форма акта встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.

Коментована стаття регламентує випадки подання митним органів актів, складених підприємствами, які переміщують товари через митний кордон України.
Підприємства, які переміщують товари через митний кордон України, мають можливість це робити водним, залізничним, автомобільним, авіаційним та іншими видами транспорту. Переміщення товарів може здійснюватися за договором перевезення, відповідно до якого одна сторона (перевізник) зобов'язується доставити ввірений їй другою стороною (вантажовідправником) вантаж до пункту призначення в установлений законодавством чи договором строк та видати його уповноваженій на одержання вантажу особі (вантажоодержувачу), а вантажовідправник зобов'язується сплатити за перевезення вантажу встановлену плату (детальніше див. ст. 307 Господарського кодексу України). Загальні умови перевезення вантажів визначаються відповідно Господарським кодексом, транспортними кодексами, транспортними статутами та іншими нормативно-правовими актами, а також міжнародними договорами України, які підписані в установленому законом порядку.
Поняття «комерційний акт» міститься у Кодексі торговельного мореплавства України. У статті 381 вказаного Кодексу визначається, що обставини, які можуть бути підставою для майнової відповідальності перевізника, відправника, одержувача вантажу і пасажира, засвідчуються комерційними актами або актами загальної форми. Комерційний акт складається для засвідчення: невідповідності між найменуванням, масою або кількістю місць вантажу або багажу в натурі і даними, зазначеними у перевізному документі; пошкодження або зіпсуття вантажу або багажу; виявлення вантажу або багажу без документів, а також документів без вантажу або багажу; повернення перевізнику викраденого вантажу або багажу. Крім того, відповідно до Статуту залізниць України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.1998 р. №457, якщо під час перевірки маси, кількості місць або стану вантажу на станції призначення буде виявлено недостачу, псування або пошкодження вантажу, або якщо ці обставини зазначені у комерційному акті, складеному на шляху проходження, станція призначення зобов'язана визначити обсяг фактичної недостачі, міру псування або пошкодження вантажу. Відповідно до п. 129 Статуту залізниць України обставини, що можуть бути підставою для матеріальної відповідальності залізниці, вантажовідправника, вантажоодержувача, пасажирів під час залізничного перевезення, засвідчуються комерційними актами або актами загальної форми, які складають станції залізниць. Комерційний акт складається для засвідчення таких обставин: а) невідповідності найменування, маси і кількості місць вантажу, багажу чи вантажобагажу натурою з даними, зазначеними у транспортних документах; б) у разі виявлення вантажу, багажу чи вантажобагажу без документів або документів без вантажу, багажу чи вантажобагажу; в) псування, пошкодження вантажу, багажу і вантажобагажу; г) повернення залізниці вкраденого вантажу, багажу або вантажобагажу. Залізниця зобов'язана скласти комерційний акт, якщо вона сама виявила зазначені вище обставини або якщо про існування хоча б однієї з них заявив одержувач або відправник вантажу, багажу чи вантажобагажу.
Відповідно до ч.1 коментованої статті комерційні акти про невідповідність товарів відомостям, зазначеним у необхідних для здійснення митного контролю документах про пошкодження товарів чи їх упаковки або маркування, складаються в присутності посадової особи митного органу. Складений відповідно до вимог чинного законодавства комерційний акт може слугувати підставою для відшкодування збитків підприємства в судовому порядку.
Відповідно до ч.2 коментованої статті законодавець покладає на Державну митну службу України обов'язок розробляти та затверджувати форму актів про невідповідність товарів. Згідно з наказом Державної митної служби України від 18.11.2002 р. №630 «Про затвердження форми акта про невідповідність товарів відомостям, зазначеним у потрібних для здійснення митного контролю документах, про пошкодження товарів чи їх упаковки або маркування» встановлюється, що підприємства, які переміщують товари через митний кордон України, складають Акт у присутності посадової особи митного органу, у зоні діяльності якого виявлено: невідповідність товарів відомостям, зазначеним у потрібних для здійснення митного контролю документах; пошкодження товарів чи їх упаковки або маркування. Акт може складатися в чотирьох примірниках: перший примірник призначено для підприємства, що переміщує товари через митний кордон України, другий - для митного органу за місцем його складання, третій - для митниці призначення, четвертий - для власника товару. В акті повинні бути відображені такі реквізити: назва митного органу; місце проведення огляду; відправник (згідно з товаросупровідними документами); одержувач (згідно з товаросупровідними документами); транспортний документ (вид, дата, номер); документ контролю за доставкою (вид, дата, номер); вид перевезення й вид транспортного засобу; державний номер транспортного засобу, номер рейсу; відомості щодо забезпечення, пломб; відомості щодо товару (назва, кількість); матеріал упаковки (дерево, метал, тканина, целофан, папір, стрічка) та інші дані.