Поділ робочого дня на частини

На роботах з особливими умовами і характером праці в порядку і випадках, передбачених законодавством, робочий день може бути поділений на частини з тією умовою, щоб загальна тривалість роботи не перевищувала встановленої тривалості робочого дня.
1.  Реалізація норми робочого дня здійснюється звичайно у вигляді безперервних робочих змін, що забезпечують безпосередньо або в середньому за обліковий період дотримання установленої законом норми робочого часу з однією перервою для відпочинку і харчування тривалістю не більше двох годин (ст. 66 Кодексу).
Коментована стаття допускає з цього правила виняток, згідно з яким робочий день може бути в порядку, передбаченому законодавством, поділений на частини, між якими встановлюється перерва більше двох годин або дві чи більше перерви, включаючи і перерву для харчування (так званий роздріблений робочий день). При цьому загальна тривалість щоденної роботи не повинна перевищувати встановленої законодавством і графіком змінності тривалості.
2.  Підстави і порядок застосування роздрібленого робочого дня визначаються законодавством. Поділ робочого дня на частини зумовлений особливим характером праці деяких працівників зв'язку, транспорту, театрів тощо.
Наприклад, для водіїв і кондукторів автобусів, тролейбусів і трамваїв, що працюють на міських регулярних пасажирських лініях, запроваджено робочий день з поділом зміни на дві частини і доплатою за відпрацьований час у кожній зміні з двома виходами на роботу до ЗО процентів тарифної ставки (окладу).
Переведення на такий режим роботи може провадитися за наявності згоди на це відповідного працівника. Кількість таких змін в розрахунку на місяць не повинна перевищувати 20 процентів загальної кількості змін для працівників зазначених професій.
Час внутрізмінної перерви в робочий час не включається.
3. Можливість установлення перервного робочого дня окремих категорій працівників передбачається в спеціальних положеннях про робочий час і час відпочинку працівників певних галузей народного господарства і відомств (залізничного транспорту і метрополітенів; флоту рибної промисловості; морського і річкового флоту).