Початок митного оформлення

Стаття 72. Початок митного оформлення

Митне оформлення розпочинається після подання митному органу митної декларації, а також усіх необхідних для здійснення митного контролю та оформлення документів, відомостей щодо товарів і транспортних засобів, які підлягають митному оформленню.
Засвідчення митним органом прийняття товарів, транспортних засобів та документів на них до митного контролю та митного оформлення здійснюється шляхом проставлення відповідних відміток на митній декларації та товаросупровідних документах.

Законодавцем у коментованій статті регламентується порядок митного оформлення товарів та транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України, тобто ті дії громадянина, суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності або уповноваженої особи, які вони повинні виконати перед початком митного оформлення.
Відповідно до ч.1 коментованої статті тільки після подання митному органу митної декларації та усіх необхідних для здійснення митного контролю та оформлення документів, відомостей щодо товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України, розпочинається митне оформлення. Під митним оформленням розуміється виконання митним органом дій (процедур), які пов'язані із закріпленням результатів митного контролю товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України і мають юридичне значення для подальшого використання цих товарів і транспортних засобів. Визначення митної декларації див. у п. 12 ст. 1 МК.
Перелік усіх необхідних для здійснення митного контролю та оформлення документів відомостей щодо товарів і транспортних засобів, які підлягають митному оформленню, детальніше див. у коментарі до статей 45 та 54 Митного кодексу.
Відповідно до ч.2 коментованої статті посадові особи митних органів, у разі прийняття товарів, транспортних засобів та документів на них до митного контролю та митного оформлення засвідчують цей факт шляхом проставлення відповідних відміток на митній декларації та товаросупровідних документах