Плата за перевезення вантажів

Стаття 311. Плата за перевезення вантажів
1. Плата за перевезення вантажів та виконання інших робіт, пов'язаних з перевезен­ням, визначається за цінами, встановленими відповідно до законодавства.
Провізна плата — це ціна транспортної продукції, яка включає плату за перевезення ван­тажів і плату за виконання робіт, пов'язаних з перевезенням.
У юридичній літературі для визначення плати за перевезення вантажу вживаються понят­тя «тариф», «фрахт» і «провізна плата», які не є тотожними. Провізна плата сплачується за перевезення вантажів, тариф — це встановлені розцінки для нарахування провізної плати, а фрахт — це плата за використання морського або повітряного судна.
Волевиявлення сторін впливає на визначення розміру провізної плати. За визначенням особливих умов перевезення — оголошення цінності вантажу або швидкості його слідуван­ня — відправник може впливати на розмір провізної плати, яку він має сплатити.
Ціна перевезення вантажу визначається згідно з тарифами, які діють на тому чи іншому виді транспорті, або за згодою сторін. Тариф можна визначити як систему ставок, за якими стягується плата за послуги, надані тим чи іншим видом транспорту, тобто він є формою ціни перевезення вантажу.
Тарифи за перевезення вантажу морським транспортом визначаються відповідно до нака­зу Мінтрансу України «Про затвердження Збірника тарифів на комплекс робіт, пов'язаних з обробленням вантажів у портах України» від 3,1 жовтня 1995 р. На залізничному транспорті застосовується «Збірник тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом Укра­їни», затверджений наказом Мінтрансу України від 15 листопада 1999 р. № 551. Мін-трансзв'язку затверджує тарифи, які застосовуються щодо перевезень повітряним, автомобіль­ним транспортом тощо.
Розмір провізної плати залежить від різних показників, як-то: вага, цінність вантажу, спосіб перевезення, відстань і маршрут перевезення тощо.
Провізна плата сплачується вантажовідправником за договором перевезення вантажу. Остаточні розрахунки проводяться з вантажоодержувачем у пункті призначення.
У випадках невиконання договору перевезення вантажів обов'язок щодо сплати провізної плати виконується таким чином:
— за обставин, настання яких залежить від вантажовідправника (наприклад відмова від договору), вантажовідправник зобов'язаний внести провізну плату в повному обсязі незалежно від того, почався процес перевезення чи ні;
— у зв'язку з обставинами, за які сторони не відповідають і настання яких від них не залежить (наприклад стихійні лиха), провізна плата не сплачується, якщо ці обставини мали місце до початку перевезення або сплачується пропорційно пройденій відстані, якщо ці обставини настали під час перевезення вантажу;
— за обставин, які залежать від перевізника (наприклад втрата вантажу) останній не отримує провізну плату і відшкодовує збитки.
Існують два види провізної плати: повна, яка сплачується за всю відстань перевезення вантажу; дистанційна, яка сплачується пропорційно пройденій відстані.
Порядок внесення провізної плати регулюється транспортними кодексами та правилами перевезень вантажів.
На повітряному транспорті, приймаючи авіавантажну накладну чи вантаж, вантажоодержувач відповідає за оплату витрат і виплат у зв'язку з транспортуванням вантажу, якщо інше не передбачено договором перевезення. Повітряний перевізник має право перенести строк доставки товарів залежно від оплати витрат. Вантаж приймається до транспортування лише після попередньої оплати, якщо: вантажоодержувач — недієздатна особа; вантажоодержувач — урядове агентство (крім випадків, коли відповідне урядове агентство надає належним чином оформлені гарантії оплати); вантаж — швидкопсувний або складається з інших визначених перевізником категорій тощо (підпункти 9.4.1, 12.1.4 Правил повітряних перевезень вантажів).
На автомобільному транспорті форма і порядок розрахунків, а також випадки зміни розміру оплати за перевезення вантажів і надання інших послуг, пов'язаних з цим, визначаються перевізником з вантажовідправником або вантажоодержувачем-заявником при укладенні ними договору на перевезення вантажів. Остаточний розрахунок за перевезення вантажів проводиться замовником на підставі рахунка Перевізника, який має бути виписаний не пізніше трьох днів після виконання перевезень з доданням товарно-транспортних накладних (п.14 Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні).