Перевезення товарів митним перевізником

Стаття 164. Перевезення товарів митним перевізником
Перевезення товарів митним перевізником як захід гарантування їх доставки до митного органу призначення здійснюється відповідно до статей 182-184 цього Кодексу.
Відповідно до чинного митного законодавства України митний перевізник здійснює перевезення між митними органами товарів, що перебувають під митним контролем, без застосування заходів забезпечення доставки товарів у митний орган. Визначення поняття «митний перевізник» див. у ст.182 МК, «митний орган» - у ст.1 МК.
Організаційно-правові засади діяльності митного перевізника детально розглянуто в коментарях до статей 182-184 МК.