Переваги і пільги для працівників, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов'язки

Працівникам, які успішно й сумлінно виконують свої трудові обов'язки, надаються в першу чергу переваги та пільги в галузі соціально-культурного і житлово-побутового обслуговування (путівки до санаторіїв та будинків відпочинку, поліпшення житлових умов і т. ін.). Таким працівникам надається також перевага при просуванні по роботі.
1. Коментована стаття надає право власнику встановлювати пільги і переваги в сфері соціально-культурного і житлово-побутового обслуговування працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов'язки. Стаття 9і КЗпП України передбачає, що підприємства, установи, організації в межах своїх повноважень і за рахунок власних коштів можуть встановлювати додаткові, порівняно з законодавством, трудові і соціально-побутові пільги для працівників.
Стаття 91 КЗпП України надає право підприємствам встановлювати пільги для працівників трудового колективу, отже, вони стосуються і працівників, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов'язки.
2. Переваги і пільги є засобом, що активно впливає на поведінку працівників. За працівниками можна визнати право на першочергове надання пільг і переваг за умови, якщо вони працюють успішно і сумлінно. Поняття успішне і сумлінне виконання трудових обов'язків є оціночним, але водночас до таких працівників можна віднести тих, які мають високу продуктивність праці, позитивні результати у своїй трудовій діяльності. Факт про успішне і сумлінне виконання трудових обов'язків працівником визнає власник або уповноважений ним орган. Система, умови і порядок надання пільг і переваг встановлюються на локальному рівні. Система пільг, що встановлюються на підприємстві, періодично оновлюється, оскільки в першу чергу вона повинна задовольняти потреби працівників.
У більшості випадків до таких пільг можна віднести наступні:
— доплати до пенсій;
— премії, передбачені в положенні про преміювання даного підприємства;
— спеціальні премії, які встановлюються при досягненні особливих показників;
— компенсаційні виплати, доплати при досягненні пенсійного віку та виходу на пенсію;
— компенсаційні виплати при звільненні з поважних причин;
— надання пільг, кредиту на будівництво житлових будинків, придбання речей;
— надання службових машин;
— надання путівок в санаторії, будинки відпочинку;
— поліпшення житлових умов тощо.
3. Стаття встановлює, що працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої обов'язки, надається також перевага при просуванні по роботі. Під просуванням по роботі, переважним правом на яке користуються працівники, що успішно і сумлінно виконують свої трудові обов'язки, слід розуміти надання більш кваліфікованої роботи або переміщення на вищу посаду. Просу¬вання по роботі оформляється як переведення на іншу роботу. У статті 145 КЗпП йдеться саме про перевагу при просуванні по роботі. Можливість переведення на більш кваліфіковану роботу або на вищу посаду залежить від наявності на підприємстві від¬повідних вакансій. Але наявність вакансій ще не створює у сум¬лінного працівника права на просування, оскільки для цього необхідні відповідна кваліфікація, спеціальні знання, досвід роботи. Вибір кандидатів на просування по роботі у всіх випадках здійснюється з врахуванням особистих і ділових якостей працівника, одним із яких є сумлінне ставлення до праці.