Вход

Перевірка законності та обґрунтованості постанови митного органу

Стаття 394. Перевірка законності та обґрунтованості постанови митного органу
Законність та обґрунтованість постанови митного органу у справі про порушення митних правил можуть бути перевірені судом або митним органом вищого рівня у зв'язку з поданням скарги, поданням прокурора.
За результатами перевірки суд або митний орган приймає одне з таких рішень:
1) про залишення постанови без змін, а скарги або подання без задоволення;
2) про скасування постанови і надіслання справи на новий розгляд;
3) про скасування постанови та закриття справи;
4) про зміну заходу стягнення в межах передбаченої відповідальності за відповідне порушення митних правил, з тим, однак, щоб стягнення не було посилено.
Рішення, зазначені у частині другій цієї статті, приймаються митними органами шляхом винесення постанов.
Копія рішення по скарзі або поданню прокурора на постанову у справі про порушення митних правил протягом трьох днів надсилається особі, стосовно якої її винесено. Про результати розгляду подання повідомляється прокуророві.
У разі скасування постанови митного органу по справі про порушення митних правил сума штрафів повертаються особам, які притягалися до відповідальності або уповноваженим ними особам з Державного бюджету України органами Державного казначейства України за поданням митних органів.
Частина І коментованої статті передбачає право на оскарження постанови митного органу у справі про порушення митних правил з метою перевірки її законності та обгрунтованості. Таке право реалізується шляхом подання скарги або поданням прокурора.
Таким чином законодавцем реалізовано дотримання найголовнішого принципу — принципу законності, який закріплений у п.З. ст. 4 МК.
Зазначені у частині 2 коментованої статті положення повністю збігаються з нормами статті 293 КУпАП.
Зазначена стаття вказує, що орган або посадова особа (у даному випадку митний орган вищого рівня або суд) при розгляді скарги або протесту на постанову у справі про адміністративне правопорушення перевіряє законність і обґрунтованість винесеної постанови і приймає одне з таких рішень:
1)і залишає постанову без зміни, а скаргу або протест без задоволення;
2) скасовує постанову і надсилає справу на новий розгляд;
3) скасовує постанову і закриває справу;
4) змінює захід стягнення в межах, передбачених нормативним актом про відповідальність за адміністративне правопорушення, з тим, однак, щоб стягнення не було посилено.
Якщо буде встановлено, що постанову винесено органом (посадовою особою), неправомочним вирішувати цю справу, то така постанова скасовується і справа надсилається на розгляд компетентного органу (посадової особи).
Законність і обґрунтованість постанови митного органу у справі про порушення митних правил можуть бути перевірені митним органом вищого рівня під час здійснення систематичного контролю, передбаченого статтею 327 МК.
Подання скарги або внесення подання (протесту) зупиняє виконання постанови митного органу у справі про порушення митних правил до закінчення розгляду скарги/ подання (протесту).
Про результати розгляду подання (протесту) прокурора повідомляється прокурор, а також особа, стосовно якої винесено постанову, протест на яку розглядався.
Копія постанови, винесеної митним органом вищого рівня за результатами розгляду подання (протесту) прокурора на постанову у справі про порушення митних правил, протягом трьох днів надсилається особі, стосовно якої її винесено. Копія постанови, якщо така виносилась митним органом вищого рівня за результатами розгляду скарги на постанову у справі про порушення митних правил, повинна бути надіслана особі, стосовно якої її винесено, з дотриманням строку, передбаченого для розгляду звернень громадян Законом України "Про звернення громадян".
У разі винесення судом постанови у справі про порушення митних правил, з якою митний орган обґрунтовано не погоджується, митному органу потрібно звернутись до суду вищої інстанції з обґрунтуванням необхідності перегляду такої постанови в порядку нагляду або до наглядового прокурора з проханням про внесення протесту.