Вход

Перешкоджання посадовій особі митного органу в доступі до товарів, транспортних засобів і документів

Стаття 342. Перешкоджання посадовій особі митного органу в доступі до товарів, транспортних засобів і документів
Перешкоджання посадовій особі митного органу під час здійснення нею митного контролю або провадження в справах про контрабанду та порушення митних правил у доступі до товарів, транспортних засобів і документів, а також непред'явлення в установлений законодавством строк без поважних причин таких товарів, транспортних засобів і документів посадовій особі митного органу чи призначеному нею експерту або спеціалісту - тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Об'єкт правопорушення- встановлений порядок організації митного контролю, а також провадження в справах про контрабанду та порушення митних правил.
Порядок провадження у справах про порушення митних правил передбачений главою 58 МК.
Об'єктивна сторона— полягає у перешкоджанні у будь-якій формі посадовій особі митного органу України у виконанні покладених на неї обов'язків та реалізації передбачених кодексом прав із здійснення митного контролю або під час провадження у справах про контрабанду чи порушення митних правил.
Важливішим є те, що порушення митних правил буде мати місце і в тому випадку, коли без поважних причин порушені терміни пред'явлення таких товарів, транспортних засобів і документів експерту або спеціалісту, призначеним посадовою особою митного органу.
Посадові особи митних органів (митної служби)- згідно зі статтею 407 МК, це працівники митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій, на яких МК та іншими законами України покладено здійснення митної справи, організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і яким присвоєно спеціальні звання.
Спеціаліст - незацікавлена інша особа, яка призначається керівником митного органу або його заступником за погодженням з підприємством, установою, організацією, де працює спеціаліст для надання пояснень з деяких окремих питань, що виникають під час здійснення митного контролю.
Експерт- незацікавлена інша особа, яка призначається керівником митного органу або його заступником за погодженням з підприємством, установою, організацію, де працює експерт, наділена спеціальними знаннями у будь-якій певній сфері науки, використовуючи які вона надає висновки та проводить відповідні експертизи.
Залучення експертів та спеціалістів у справах про порушення митних правил - МК, а у справах про контрабанду регламентується кримінально-процесуальним законодавством. Залучення спеціалістів та експертів для участі у здійсненні митного контролю регламентується ст. 65 МК України.
Перешкоджання доступу - може бути виражено у різних формах і різними шляхами і по суті є створенням таких умов, що надалі унеможливлюють, утруднюють, виключають можливість такого доступу.
Суб'єкт правопорушення- загальний, який здійснював дії, передбачені диспозицією коментованої статті.
Суб'єктивна сторона- вина у формі умислу. При цьому у правопорушників має бути присутній намір та мета здійснення таких дій.
Санкції за вчинення даного правопорушення: штраф на громадян у розмірі до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.