Вход

Перерви між змінами

Тривалість перерви в роботі між змінами має бути не меншою подвійної тривалості часу роботи в попередній зміні (включаючи і час перерви на обід).
Призначення працівника на роботу протягом двох змін підряд забороняється.
1. Працівники можуть залучатися до роботи протягом доби тільки на одну зміну. Мінімальна тривалість щоденного відпочинку між змінами має бути (разом з часом обідньої перерви) не меншою подвійної тривалості часу роботи в попередній зміні.
2. Працівник може бути викликаний поза його зміною, тобто раніше або пізніше часу його роботи за графіком, тільки у випадках стихійного лиха, аварії, необхідності замінити працівника, що захворів, та з інших виняткових обставин з наступним повідомленням про це профспілкового комітету (ст. 62 Кодексу).
3. На безперервних роботах працівнику забороняється залишати роботу до приходу змінника. У випадку нез'явлення змінника працівник заявляє про це старшому по роботі, який зобов'язаний негайно вжити заходів до заміни змінника іншим працівником.
4. Залежно від порядку чергування робочих днів з днями відпочинку, що визначається характером і умовами виробництва, розрізняються перервний і безперервний робочий тиждень. При режимі перервного робочого тижня працівники мають загальний щотижневий відпочинок (один або два дні) в певні дні тижня. При безперервному робочому тижні працівники користуються щотижневим відпочинком по черзі (бригадами, змінами) в різні дні тижня.