Перерви для годування дитини

Жінкам, що мають дітей віком до півтора року, надаються, крім загальної перерви для відпочинку і харчування, додаткові перерви для годування дитини.
Ці перерви надаються не рідше ніж через три години тривалістю не менше тридцяти хвилин кожна.
За наявності двох і більше грудних дітей тривалість перерви встановлюється не менше години.
Строки і порядок надання перерв установлюються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з профспілковим комітетом підприємства, установи, організації і з враху-ванням бажання матері.
Перерви для годування дитини включаються в робочий час і оплачуються за середнім заробітком.
(Стаття 183 із змінами, внесеними згідно з Указами І1ВР№4617-10від 24.01.83, №4841-11 від 30.10.87)
1. Перерви для годування дитини належать до перерв, які включаються в робочий час і оплачуються за середнім заробітком.
Статтею встановлено мінімальну тривалість перерви для годування дитини — не менше тридцяти хвилин, а за наявності двох і більше грудних дітей — не менше години. Якщо з урахуванням відстані від місця роботи до місця годування цього часу не вистачає, власник за погодженням з профспілковим комітетом і з врахуванням бажання матері встановлює більш тривалу перерву для годування дитини.
2. Оскільки в коментованій статті йдеться про жінок, що мають дітей віком до півтора року, і відсутнє посилання на матерів,
які годують дитину груддю, то не має значення, в який спосіб жінка годує дитину. Тому власник не може вимагати від жінки документи, що підтверджують факт годування дитини груддю (довідку чи висновок відповідної лікувально-профілактичної установи).
3. Перерви для годування дитини надаються не рідше ніж через три години. В ці три години включаються як відпрацьований час, так і загальна перерва для харчування і відпочинку.
4. Даною статтею передбачено, що не тільки строки, а й порядок надання перерв установлюється власником або уповноваженим ним органом за погодженням з профспілковим комітетом і з врахуванням бажання матері, тому можливе приєднання пе-рерви для годування дитини до перерви для харчування і відпочинку, а також об'єднання двох перерв для годування дитини та перенесення їх на кінець робочого дня, тобто більш раннє закінчення роботи порівняно з тривалістю робочого дня, встановленого трудовим договором.
5. Перерви для годування надаються також жінкам, які мають дітей віком до півтора року і працюють за умови неповного робочого часу.
6. Для обчислення середнього заробітку для оплати перерв для годування дитини застосовується Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 100 від 8 лютого 1995 р.