Переміщення товарів під негласним контролем

Стаття 318. Переміщення товарів під негласним контролем
З метою виявлення та притягнення до відповідальності осіб, причетних до контрабандних операцій, а також з метою вилучення товарів, що незаконно переміщуються через митний кордон України, таке переміщення товарів може здійснюватися під контролем і оперативним наглядом правоохоронних органів.
Порядок проведення переміщення товарів під негласним контролем визначається цим Кодексом і відповідним нормативно-правовим актом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі митної справи, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Служби безпеки України, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в справах охорони державного кордону України, погодженим з Генеральною прокуратурою України та Міністерством юстиції України.
Частиною 1 коментованої статті зазначається мета та умови, за яких переміщення
товарів може здійснюватися під негласним контролем, а також під контролем та
оперативним наглядом правоохоронних органів.
Негласний контроль є однією з форм оперативно-розшукової діяльності. Виходячи зі змісту положень Закону України від 18.02.1992 р. №2135-ХІІ "Про оперативно-розшукову діяльність" не є суб'єктами оперативно-розшукової діяльності митні органи України.
Отже, законними підставами для здійснення негласного контролю за переміщенням товарів митні органи України не наділені.
Частина 2 даної статті передбачає, що: Порядок проведення переміщення товарів під негласним контролем визначається МК і відповідним нормативно-правовим актом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі митної справи, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Служби безпеки України, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в справах охорони державного кордону України, погодженим з Генеральною прокуратурою України та Міністерством юстиції України.
Служба безпеки та Міністерство внутрішніх справ України мають стати основним виконавцями положень даної статті.