Переміщення міжнародних експрес-відправлень через митний кордон України

Стаття 152. Переміщення міжнародних експрес-відправлень через митний кордон України
Міжнародні експрес-відправлення переміщуються через митний кордон України, в тому числі транзитом через територію України, після здійснення митного контролю і митного оформлення товарів, що знаходяться у цих відправленнях.
Митний контроль і митне оформлення товарів, що переміщуються в міжнародних експрес-відправленнях через митний кордон України, здійснюються в місцях, які визначаються та обладнуються відповідним експрес-перевізником за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.
Доставка міжнародних експрес-відправлень до місць митного оформлення, їх розпакування і пред'явлення для огляду, перепакування та зберігання здійснюються відповідним експрес-перевізником за свій рахунок за участю і під контролем митних органів.
У коментованій статті регламентується порядок переміщення міжнародних експрес-відправлень через митний кордон України, визначаються організаційно-правові засади здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, які переміщуються в міжнародних експрес-відправленнях.
Відповідно до ч. 1 коментованої статті експрес-перевізником вважається транспортна або транспортно-експедиційна компанія, створена відповідно до чинного законодавства України, яка здійснює прискорене перевезення міжнародних вантажів згідно з Конвенцією для уніфікації деяких правил, які стосуються міжнародних повітряних перевезень (Варшава, 1929 p.). Міжнародне експрес-відправлення (далі - МЕВ) це товари (предмети), належним чином упаковані (крім заборонених законодавством України до переміщення через митний кордон України), що перевозяться експрес-перевізником будь-яким видом транспорту з метою доставки одержувачу у визначений термін, а також типові відправлення, що переміщуються експрес-перевізником у рамках міжнародного поштового обміну.
Відправниками та одержувачами МЕВ можуть бути як фізичні (громадяни України, громадяни іноземних держав та особи без громадянства), так і юридичні особи (суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності будь-якої форми власності, державні та громадські установи, представництва іноземних компаній, дипломатичні представництва, міжнародні організації тощо).
Митне оформлення товарів (предметів), що підлягають санітарному, ветеринарному, фітосанітарному, радіологічному, екологічному або іншим видам контролю й переміщуються в МЕВ, може бути завершене тільки після закінчення цих видів контролю. Подання до пунктів пропуску на митному кордоні передбачених законодавством України дозвільних документів на переміщення окремих видів товарів (предметів) здійснюється при проходженні митного контролю в митниці, у зоні діяльності якої розташовано ЦСС (Центральна сортувальна станція), РСС (Регіональна сортувальна станція).
Центральна сортувальна станція (далі - ЦСС) - організаційна структура відповідного експрес-перевізника, створена ним для виконання агентських угод з міжнародними корпораціями в галузі міжнародного прискореного транспортування вантажів. Регіональна сортувальна станція (далі - РСС) - організаційна структура, створена для виконання агентських угод з міжнародними корпораціями в галузі міжнародного прискореного транспортування вантажів і підпорядкована ЦСС.
Експрес-перевізник погоджує з митницею, у зоні діяльності якої розташована ЦСС (РСС), порядок зберігання МЕВ під митним контролем. Експрес-перевізник надає належним чином облаштоване приміщення для підрозділу митниці. Кількісний склад співробітників підрозділу митниці, у зоні якої розташована ЦСС (РСС), установлюється митницею з урахуванням обсягів МЕВ і має забезпечувати якість митного контролю, митного оформлення й терміни проходження МЕВ.
Для здійснення митного контролю МЕВ на території ЦСС (РСС) експрес-перевізник облаштовує зону митного контролю згідно з вимогами чинного законодавства.
Що стосується декларування МЕВ, то слід відзначити, що товари (предмети), що переміщуються в МЕВ на адресу юридичних осіб, підлягають декларуванню митним органам у встановленому порядку. Як декларація на товари (предмети), що переміщуються в МЕВ на адреси фізичних осіб, використовуються домашній транспортний документ та інвойс. Домашній транспортний документ - індивідуальний номерний транспортний документ на кожне МЕВ у консолідованому вантажі, у якому наведено дані про відправника, одержувача, а також загальний опис товарів (предметів) у МЕВ. Домашній транспортний документ є водночас угодою між відправником МЕВ та експрес-перевізником про перевезення і пред'явлення МЕВ митниці для проведення митного оформлення.
У разі зазначення відправником загального найменування товарів (предметів) у МЕВ (крім МЕВ документального характеру) експрес-перевізник для здійснення митного оформлення подає супровідні документи та оглядовий розпис М 16 з наведеним у ньому переліком товарів (предметів), що містяться в МЕВ. Цей перелік використовується для здійснення нарахування та стягнення належних платежів.
Експрес-перевізник забезпечує: оформлення домашнього транспортного документа (авіанакладної) на кожне окреме МЕВ; наявність мережі міжнародних сортувальних станцій, через які вантаж доставляється до країни призначення, та мережі внутрішніх сортувальних станцій; наявність у ЦСС (РСС) інформації в електронному вигляді про кожне МЕВ, що переміщується через митний кордон України.
ЦСС (РСС) та митниця, у зоні діяльності якої розташована ЦСС (РСС), узгоджують технологічну схему оброблення вантажів та митного оформлення товарів (предметів), що переміщуються в МЕВ, з урахуванням технологічних особливостей відповідного експрес-перевізника. Переміщення вантажу з митниці, у зоні діяльності якої розташовано ЦСС (РСС), у митницю, у зоні діяльності якої розташовано РСС (ЦСС), здійснюється під забезпеченням експрес-перевізника або під митним забезпеченням.
Для контролю за доставкою вантажу з митного органу в пункті пропуску на митному кордоні України в митницю, у зоні діяльності якої розташована ЦСС (РСС), а також з митниці, у зоні діяльності якої розташована ЦСС (РСС), у митний орган у пункті пропуску на митному кордоні використовується єдиний транспортний документ, засвідчений особистою номерною печаткою інспектора митниці відправлення.
Що стосується здійснення митного контролю, то МЕВ перебуває під митним контролем: при ввезенні, - з моменту перетину митного кордону України й до моменту митного оформлення та випуску у вільний обіг митницею призначення; при вивезенні - з моменту митного оформлення й до моменту перетину митного кордону України.
Митний орган у пункті пропуску на митному кордоні України здійснює пропуск на митну територію України та направлення імпортного вантажу в митницю, у зоні діяльності якої розташована ЦСС (РСС), без застосування заходів нетарифного регулювання (подання митниці дозволів, ліцензій, сертифікатів тощо) та без подання попередньої акцизної декларації (далі - АД), попередньої декларації (далі - ПД), попереднього повідомлення (далі - ПП), внутрішнього транзитного документа тощо.
Підставою для пропуску митними органами в пунктах пропуску на митному кордоні вантажу є подання експрес-перевізниками єдиного транспортного документа та відповідність зазначених у ньому даних (кількості місць, ваги) наявному вантажу
Митному оформленню в митниці, у зоні діяльності якої розташована ЦСС (РСС), підлягають:
- МЕВ, які належать юридичним особам, розташованим у зоні діяльності ЦСС, незалежно від заявленої відправником у товаросупровідних документах вартості товарів (предметів);
- МЕВ, які належать юридичним особам, розташованим поза зонами діяльності ЦСС (РСС), якщо фактурна вартість товарів (предметів) не перевищує суму, еквівалентну 100 доларам США;
- МЕВ, які належать фізичним особам, незалежно від місця розташування одержувача (відправника) у разі сплати належних платежів;
- МЕВ документального характеру незалежно від місця розташування одержувача (відправника).
В інших випадках МЕВ оформляються в митниці, у зоні діяльності якої розташований одержувач (відправник) МЕВ.
Випуск у вільний обіг МЕВ, фактурна вартість яких не перевищує суму, еквівалентну 100 доларам США, і які належать юридичним особам, здійснюється на підставі реєстру, який подається експрес-перевізником інспектору митниці. У реєстрі обов'язково повинні зазначатися такі відомості:
- номер домашнього транспортного документа;
- відправник;
- одержувач;
- загальний опис товару;
- вартість;
- кількість місць;
- вага.
Реєстр засвідчується особистою номерною печаткою інспектора. Копії інвойсів на МЕВ, зазначені в реєстрі, додаються до цього реєстру та залишаються в справах митниці.
Нарахування та стягнення платежів під час митного оформлення товарів (предметів), які переміщуються в МЕВ, здійснюються згідно із законодавством. Експрес-перевізники перераховують через банківські установи на відповідні рахунки митних органів, що здійснюють митне оформлення МЕВ, як передоплату кошти на сплату мита, податку на додану вартість, акцизного й митних зборів за МЕВ, які надходять на адреси фізичних осіб. Контроль за надходженням цих коштів на рахунки митних органів здійснюється відділом митних платежів митного органу, у зоні діяльності якого розташовано ЦСС (РСС). Інформація про надходження на рахунок митниці відповідних коштів від експрес-перевізників передається відділом митних платежів митниці до підрозділу митниці, який здійснює митний контроль та митне оформлення МЕВ. Нарахування належних платежів при митному оформленні МЕВ здійснює митний брокер експрес-перевізника. Контролює нараховані платежі інспектор підрозділу митниці, який здійснює митне оформлення МЕВ на ЦСС (РСС).