Вход

Переміщення дипломатичної пошти та консульської валізи іноземних держав через митний кордон України

Стаття 291. Переміщення дипломатичної пошти та консульської валізи іноземних держав через митний кордон України
Дипломатична пошта та консульська валіза іноземних держав, що переміщуються через митний кордон України, не підлягають ні розпечатуванню, ні затриманню. За наявності достатніх підстав вважати, що консульська валіза містить товари, не зазначені в частині третій цієї статті, митний орган може зажадати розпечатання валізи уповноваженими особами цієї іноземної держави у присутності посадових осіб митного органу. У разі відмови від розпечатання така валіза повертається до місця відправлення.
Всі місця, що становлять дипломатичну пошту та консульську валізу, повинні мати видимі зовнішні ознаки, що свідчать про їх характер.
Дипломатична пошта може містити виключно дипломатичні документи та товари, призначені для офіційного користування, а консульська валіза - тільки офіційну кореспонденцію та документи або товари, призначені виключно для офіційного користування.
Частина перша коментованої статті встановлює порядок переміщення дипломатичної пошти та консульських валіз через митний кордон України та віднесення до компетенції посадових осіб митних органів вирішення питання про розпечатання валізи відповідними особами у присутності перших.
Особливості переміщення дипломатичної пошти та консульської валізи визначені у статті 27 Віденської конвенції про дипломатичні зносини від 1961 року та статті 35 Віденської конвенції про консульські зносини 1963 року.
Більш детально процедуру митного контролю та митного оформлення дипломатичної пошти та консульських валіз регламентовано зазначеними вище Правилами.
Згідно з митними правилами України митне оформлення дипломатичної пошти, пошти представництв міжнародної організації, консульської валізи, що ввозяться на митну територію України, здійснюється прикордонною митницею, через яку вони переміщуються.
Згідно з положеннями Правил, дипломатичною поштою та поштою представництв міжнародних організацій, консульською валізою або звичайними поштовими каналами може переміщуватися офіційна кореспонденція.
До такої кореспонденції, яка переміщується звичайними поштовими каналами, належать листи вагою до 2 кг, дрібні пакети вагою до 2 кг та бандеролі вагою до 5 кг, які містять листи, друковані матеріали, книги, брошури, проспекти, лазерні диски тощо. Ознакою такої офіційної кореспонденції є її конкретне адресування дипломатичному представництву, консульській установі, міжнародній організації (її представництву) або їх персоналу. Уся офіційна кореспонденція недоторканна.
Якщо в митних органів є достатні підстави вважати, що офіційна кореспонденція, яка надійшла каналами поштового зв'язку, містить предмети, заборонені для пересилання в Україну, то вона може бути розпечатана за згодою та в присутності вповноваженої ним особи. Повідомлення про потребу присутності одержувача при митному огляді із зазначенням місця та часу огляду підприємство поштового зв'язку направляє одержувачу в разі надходження офіційної кореспонденції з-за кордону; відправнику - у разі відправлення офіційної кореспонденції за кордон. У разі неможливості проведення митного огляду у зв'язку з відсутністю згоди представництва офіційна кореспонденція, яка надійшла каналами поштового зв'язку, повертається відправнику. Усі місця, які складають дипломатичну пошту, пошту представництва міжнародної організації, консульську валізу повинні мати видимі зовнішні знаки, що вказують на їх характер.
Дипломатичний кур'єр, консульський кур'єр забезпечуються офіційним документом (кур'єрським листом), у якому зазначаються статус кур'єра та кількість місць дипломатичної пошти, консульської валізи.
Дипломатична пошта, консульська валіза можуть бути довірені також дипломатичному кур'єру, консульському кур'єру adhoc, призначеними для перевезення тільки цієї дипломатичної пошти, консульської валізи та забезпеченими офіційним документом (кур'єрським листом). Дипломатичному кур'єру, консульському кур'єру adhocнадаються митні пільги, передбачені законодавством України відповідно для дипломатичних, консульських кур'єрів. Такі пільги припиняються з моменту доставки дипломатичної пошти, консульської валізи за призначенням.
Дипломатична пошта, консульська валіза можуть бути довірені командиру цивільного повітряного судна. Консульська валіза може бути довірена також командиру судна, що переміщується водними шляхами. У цьому разі командир судна забезпечується офіційним документом (кур'єрським листом), але він не вважається дипломатичним кур'єром, консульським кур'єром. Представництво може направити своїх представників прийняти дипломатичну пошту, консульську валізу безпосередньо й безперешкодно від командира судна.
При ввезенні в Україну чи вивезенні за кордон дипломатичної пошти, консульської валізи дипломатичний кур'єр, консульській кур'єр чи командир судна подають митному органу офіційний документ (кур'єрський лист), оформлений на цю пошту.
Митне оформлення дипломатичної пошти, пошти представництва міжнародної організації, консульської валізи, що відправляються за межі України, здійснюється митницею, у зоні діяльності якої розташовано представництво.
Положення цього розділу Правил застосовуються також до кур'єрів, кур'єрів adhocміжнародних організацій, якщо це не суперечить міжнародним договорам України.
Важливим є те, що дипломатична пошта, пошта представництв міжнародних організацій, консульська валіза не підлягають розкриттю або затриманню. Дипломатична пошта, пошта представництв міжнародних організацій, консульська валіза можуть містити тільки офіційну кореспонденцію, документи й предмети, призначені виключно для офіційного користування. Якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, то за наявності достатніх підстав уважати, що в консульській валізі містяться інші предмети, митні органи мають право вимагати, щоб консульська валіза була розкрита вповноваженими особами іноземної держави, що представляється, у присутності посадових осіб митного органу України. У разі відмови цих осіб від розкриття консульська валіза повертається в місце відправлення.
Обмін консульськими валізами між двома консульськими установами, які очолюються почесними консульськими посадовими особами і розташовані в різних державах, дозволяється за умови згоди кожної держави.