Передача прав комерційного агента

Стаття 300. Передача прав комерційного агента
1. Комерційний агент повинен особисто виконати дії, на які він уповноважений суб'єк­том, якого він представляє.
2. Якщо агентським договором не передбачено інше, комерційний агент не може пе­редавати на свій розсуд іншим особам прав, якими він володіє в інтересах того, кого він представляє.
1. Коментована стаття встановлює обов'язок комерційного агента особисто виконувати дії, на які він уповноважений агентським договором. Отже, законом встановлено заборону щодо передачі прав і повноважень комерційного агента іншим особам, тобто заборонено укладення субагентського договору.
2. За загальним правилом комерційний агент не може передавати на свій розсуд права за агентським договором іншим особам. Однак договором може бути передбачено таку можли­вість у вигляді відповідного дозволу на передачу прав агента іншим особам. Так, договором може бути встановлено загальний дозвіл на передачу прав на власний розсуд агента або врегульовано спеціальний порядок погодження передачі агентом прав із суб'єктом, якого він представляє.