Вход

Підтвердження походження товару

Стаття 282. Підтвердження походження товару
Для підтвердження походження товару митний орган у передбачених
законом випадках має право вимагати подання сертифіката про походження
такого товару.
У разі вивезення товарів з митної території України сертифікат про походження товару, в тих випадках, коли він необхідний і це відображено у національних правилах країни ввезення чи передбачено міжнародними договорами України, укладеними в установленому законом порядку, видається органом, уповноваженим на це Кабінетом Міністрів України.
У разі ввезення товару на митну територію України сертифікат про походження товару подається обов'язково:
1) на товари, що походять з країн, яким Україна надає преференції за Митним тарифом України;
2) на товари, ввезення яких з відповідної країни регулюється кількісними обмеженнями (квотами) чи іншими заходами регулювання зовнішньоекономічної діяльності;
3) якщо це передбачено міжнародними договорами України, укладеними в установленому законом порядку, а також законодавством України в галузі охорони довкілля, здоров'я населення, захисту прав споживачів, громадського порядку, державної безпеки та інших життєво важливих інтересів України;
4) у випадках, коли у документах, які подаються для митного оформлення, немає відомостей про походження товарів або у митного органу є достатні підстави вважати, що декларуються недостовірні відомості про походження товарів.
Стаття 282 МК надає митним органам право вимагати для підтвердження походження товару сертифікат про його походження у визначених законом випадках.
У разі вивезення товарів з митної території України, сертифікат про походження товару за передбачених частиною другою коментованої статті умов видається відповідним органом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України.
Слід зауважити, що з 1 січня 2004 року набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 25.02.2003 р. №255 "Про визначення Торгово-промислової палати уповноваженим органом з видачі сертифікатів про походження товару".
Згідно з даною постановою, у разі вивезення товарів з митної території України сертифікат про походження товару в тих випадках, коли він необхідний і це відображено в національних правилах країни ввезення чи передбачено міжнародними договорами, видається Торгово-промисловою палатою або регіональними торгово-промисловими палатами. Оплата послуг, пов'язаних з видачею сертифікатів про походження товару, провадиться за єдиним тарифом на умовах, визначених Торгово-промисловою палатою за погодженням з Міністерством економіки і Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва, а додаткових послуг, що надаються лише на прохання замовників, - виходячи з фактичної собівартості таких послуг.
У разі ввезення товару на митну територію України сертифікат про походження товару подається обов'язково:
1) на товари, що походять з країн, яким Україна надає преференції за Митним тарифом України;
2) на товари, ввезення яких з відповідної країни регулюється кількісними обмеженнями (квотами) чи іншими заходами регулювання зовнішньоекономічної діяльності;
3) якщо це передбачено міжнародними договорами України, укладеними в установленому законом порядку, а також законодавством України в галузі охорони довкілля, здоров'я населення, захисту прав споживачів, громадського порядку, державної безпеки та інших життєво важливих інтересів України;
4) у випадках, коли у документах, які подаються для митного оформлення, немає відомостей про походження товарів або у митного органу є достатні підстави вважати, що декларуються недостовірні відомості про походження товарів.
Законом України від 03.04.1997 р. №170/97-ВР "Про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань обкладення ввізним митом товарів та інших предметів, що ввозяться на митну територію України" затверджено перелік країн, з якими
Україною укладено угоди про вільну торгівлю та перелік країн, з якими Україною укладено торговельно-економічні угоди з наданням режиму найбільшого сприяння або національного режиму при ввезенні на митну територію України товарів та інших предметів походженням з яких застосовуються пільгові ставки ввізного мита.
Щодо застосування преференційного режиму оподаткування при ввезенні товарів з країн, з якими Україною укладено угоди про вільну торгівлю, Держмитслужбою видано лист, в якому міститься перелік зазначених вище країн, серед яких Азербайджанська республіка, Республіка Білорусь, Вірменська республіка, республіка Грузія, республіка Казахстан, Киргизька республіка, республіка Молдова, Російська Федерація, а також Туркменістан, Узбекистан, Таджикистан.
Для підтвердження країни походження товару в конкретній державі-учасниці Угоди необхідне подання митним органам країни ввозу сертифіката про походження товару форми СТ-1 (додаток 2, що є невід'ємною частиною цих Правил) чи декларації про походження товару.