Підтримання оперативного зв'язку між митними органами України і митними органами суміжних держав

Стаття 38. Підтримання оперативного зв'язку між митними органами України і митними органами суміжних держав

З метою вирішення невідкладних питань щодо пропуску товарів і транспортних засобів, виявлення контрабанди і порушень митних правил, забезпечення законності і правопорядку в пунктах пропуску через митний кордон України керівнику регіональної митниці, керівнику митниці та їх заступникам надається право проведення робочих зустрічей з представниками митного органу суміжної іноземної держави.
Про час, умови і мету таких зустрічей керівник митного органу або його заступник інформує керівника відповідного органу охорони державного кордону України.
Порядок проведення таких зустрічей визначається Положенням, затвердженим Кабінетом Міністрів України, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, укладеним в установленому порядку.

У коментованій статті законодавець регламентує порядок підтримання оперативного зв'язку між митними органами України і митними органами суміжних держав.
Відповідно до ч.1 коментованої статті керівники регіональних митниць, керівники митниць та їхні заступники мають право проведення робочих зустрічей із представниками митного органу суміжної іноземної держави з метою вирішення невідкладних питань, які стосуються: 1) пропуску товарів і транспортних засобів; 2) виявлення контрабанди і порушень митних правил; 3) забезпечення законності і правопорядку в пунктах пропуску через митний кордон України. Ця норма закону дає можливість керівнику регіональної митниці, митниці, та їх заступникам оперативно вирішувати невідкладні питання взаємодії з представниками митного органу суміжної іноземної держави, при виконанні покладених на митні органи України завдань.
Положення про порядок проведення робочих зустрічей керівника регіональної митниці, керівника митниці та їхніх заступників з представниками митного органу суміжної іноземної держави, затверджене постановою Кабінету Міністрів України №1956 від 17 грудня 2003 р., регламентує порядок проведення робочих зустрічей керівника регіональної митниці, керівника митниці та їхніх заступників у разі, коли в зону діяльності митниць, що їм підпорядковані, входить частина митного кордону України, який збігається з державним кордоном України, з представниками митного органу іноземної держави, яка має спільну з Україною ділянку державного кордону, з метою вирішення невідкладних питань стосовно пропуску товарів і транспортних засобів, виявлення та припинення контрабанди і порушень митних правил, забезпечення законності і правопорядку в пунктах пропуску через митний кордон України.
До невідкладних стосовно пропуску товарів і транспортних засобів належать питання: переміщення культурних цінностей через митний кордон України у разі, коли відповідний митний орган України або митний орган суміжної іноземної держави має сумніви щодо законності переміщення таких цінностей; необхідності використання для термінового здійснення митного контролю технічних засобів, наявних у відповідного митного органу суміжної іноземної держави, за відсутності в митного органу України аналогічних технічних засобів; пропуску товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України з метою ліквідації наслідків стихійного лиха, призначаються для проведення свят, фестивалів та інших масових заходів, а також стосовно яких Держмитслужбою отримано офіційне повідомлення як про такі, що призначені для використання під час візитів офіційних делегацій та осіб, які користуються міжнародним захистом, відповідними перевагами, дипломатичними привілеями та імунітетом; необхідності термінового врегулювання питань пропуску товарів і транспортних засобів у зв'язку з внесенням змін до законодавства України або суміжної іноземної держави щодо обмеження переміщення окремих видів товарів через митний кордон України чи суміжної іноземної держави; пропуску товарів і транспортних засобів, у тому числі військової та спеціальної техніки, призначеної для використання під час спільних навчань військових підрозділів Збройних Сил України і збройних сил іноземної держави (держав); запобігання значному скупченню транспортних засобів унаслідок припинення діяльності сусідніх пунктів пропуску через державний кордон; здійснення спільного митного контролю.
До невідкладних стосовно припинення контрабанди і порушень митних правил, забезпечення законності та правопорядку належать питання: отримання копій документів, які є підставою для пропуску товарів через митний кордон суміжної іноземної держави, у разі, коли відповідний митний орган України або митний орган суміжної іноземної держави має сумніви щодо законності переміщення таких товарів через митний кордон України чи суміжної іноземної держави; обговорення порядку взаємодії у разі проведення спільних заходів з метою виявлення та припинення контрабанди і порушень митних правил; проведення контрольованих поставок.
Про час і мету таких зустрічей керівник митного органу або його заступник інформує керівника відповідного органу охорони державного кордону України. Ці вимоги детально регламентуються Положенням про порядок проведення робочих зустрічей керівника регіональної митниці, керівника митниці та їхніх заступників з представниками митного органу суміжної іноземної держави, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №1956 від 17 грудня 2003 р.