Підсумований облік робочого часу

На безперервно діючих підприємствах, в установах, організаціях, а також в окремих виробництвах, цехах, дільницях, відділеннях і на деяких видах робіт, де за умовами виробництва (роботи) не може бути додержана встановлена для даної категорії працівників щоденна або щотижнева тривалість робочого часу, допускається за погодженням з профспілковим комітетом підприємства, установи, організації запровадження підсумованого обліку робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала нормального числа робочих годин (статті 50 і 51).
(Стаття 61 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР № 4617-10 від 24.01.83; Законом № 871-12 від 20.03.91)
1. Законодавство про працю передбачає два види обліку робочого часу: поденний і підсумований.
Поденний облік полягає в тому, що встановлена законом норма робочого дня і робочого тижня є обов'язковою для кожного дня і кожного тижня роботи. При поденному обліку робота понад норму робочого дня не може компенсуватися недоробітком в інші дні або додатковими днями відпочинку і визнається надурочною роботою.
Підсумований облік означає, що тривалість роботи протягом доби може відхилятися у певних межах від робочого дня нормальної тривалості з тим, однак, щоб установлена законом норма робочого часу була дотримана в середньому за повний обліковий період: тиждень, місяць, квартал, рік.
2. При підсумованому обліку робочого часу розпорядок робочого дня і графіки змінності мають бути побудовані таким чином, щоб робочий час, який працівники зобов'язані відпрацювати за обліковий період, відповідав установленій для них законом нормі робочих годин, що припадає на цей період.
3. Переробіток норми робочого часу, що виникає в окремі дні й тижні при підсумованому обліку, компенсується додатковими днями відпочинку або відповідним недоробітком в інші дні й тижні облікового періоду.
Нормальна кількість робочих годин в обліковому періоді визначається шляхом множення годин робочого дня, установленого законом для даної категорії працівників, беручи до уваги його тривалість напередодні вихідних, святкових і неробочих днів, на кількість робочих днів за календарем шестиденного робочого тижня в тому самому періоді.
4. Найчастіше застосовується підсумований помісячний облік робочого часу. Але можливі й більш тривалі облікові періоди. Наприклад, для працівників державних підприємств сільського господарства, зайнятих у рослинництві, запроваджено річний підсумований облік робочого часу.
5. Підсумований облік робочого часу встановлено безпосередньо законодавством, наприклад, для таких категорій працівників:
водіїв і кондукторів пасажирських трамваїв і тролейбусів;
операторів автоматизованих газорозподільних станцій на магістральних газопроводах з установленням для них чергувань вдома протягом доби, після кожного з яких надається відпочинок також протягом доби.
6. Підприємства, організації, установи, які мають серед своїх структурних підрозділів і підсобні сільські господарства, можуть вводити за погодженням з профспілковими комітетами для працівників підсобних сільських господарств режим робочого часу на період напружених польових робіт і компенсації за роботу в надурочний час і у вихідні дні, передбачені для працівників державних підприємств сільського господарства.
7. У тих випадках, коли законодавство про працю регламентує спеціальні підстави і порядок застосування підсумованого обліку робочого часу, тривалість облікового періоду і максимальну тривалість робочої зміни, підсумований облік може вводитись з підстав і в порядку, встановленому законодавством.
Особливості регулювання підсумованого обліку робочого часу окремих галузей народного господарства передбачено спеціальними положеннями про робочий час і час відпочинку працівників, зайнятих у відповідних галузях (флоту рибної промисловості, морського, річкового флоту, залізничного транспорту і метрополітенів, підприємств і організацій Міністерства зв'язку, лісової промисловості і лісового господарства).
8. Заборонено застосування підсумованого обліку із збільшенням тривалості робочої зміни до 10—12 годин на роботах, де у зв'язку з шкідливими умовами праці встановлено скорочений робочий день, при вахтовому методі організації праці, який використовується на значній віддаленості виробничих об'єктів від місця знаходження підприємства, коли робота на них здійснюється змінним персоналом, що повертається через певний час до місця знаходження підприємства.