Підстави для відмови у випуску товару

Стаття 284. Підстави для відмови у випуску товару
Митний орган може відмовити у випуску товару з метою його переміщення через митний кордон України лише за наявності достатніх підстав для висновку, що товар походить з країни, товари якої не підлягають випуску згідно із законами України та міжнародними договорами, укладеними в установленому законом порядку.
Неподання належним чином оформленого сертифіката чи відомостей про походження товару не є підставою для відмови у митному оформленні та випуску товару з метою його переміщення через митний кордон України.
Товари, походження яких достовірно не встановлено, випускаються митним органом за умови сплати мита за повними ставками.
До товарів може застосовуватися (відновлюватися) режим найбільшого сприяння за умови одержання належним чином оформленого посвідчення про їх походження не пізніше ніж через один рік з дати здійснення митного оформлення.
(Ч. 4 статті 284 зі змінами, внесеними Законом України від 22 грудня 2005 р. №3269-ІУ).
Стаття 284 встановлює обов'язкове існування достатніх підстав для відмови у випуску товарів з метою їх переміщення через митний кордон України. Митний орган може відмовити у випуску товару з метою його переміщення через митний кордон України лише за наявності достатніх підстав для висновку, що товар походить з країни, товари якої не підлягають випуску згідно із законами України та міжнародними договорами, укладеними в установленому законом порядку. Тобто відмова у випуску товару з метою його переміщення через митний кордон здійснюється якщо встановлено, що товари походять з країни, стосовно до якої застосовані ембарго на вивезення товарів з її території.
Неподання належним чином оформленого сертифіката чи відомостей про походження товару не є підставою для відмови у митному оформленні та випуску товару з метою його переміщення через митний кордон України.
Товари, походження яких достовірно не встановлено, випускаються митним органом за умови сплати мита за повними ставками.
Відповідно до останньої частини статті 284 МК до товарів може застосовуватися (відновлюватися) режим найбільшого сприяння за умови одержання належним чином оформленого посвідчення про їх походження не пізніше ніж через один рік з дати здійснення митного оформлення.
Аналогічні норми закладено в Правилах визначення країни походження, затверджених Рішенням Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав від 30.11.2000 р., згідно з якими до товарів, походження яких не визначено або походження яких визначено, але при цьому щодо них не може бути застосований режим вільної торгівлі у зв'язку з відсутністю необхідних для таких цілей документів, може застосовуватися (відновлюватися) режим вільної торгівлі за умови надання сертифікату походження форми СТ-1 протягом одного року з дати митного оформлення.
Пунктом 4 Порядку визначення країни походження товару, що переміщується через митний кордон України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 р. №1864 "Про затвердження Порядку визначення країни походження товару, що переміщується через митний кордон України" встановлено, що країна походження товару, що переміщується через митний кордон України, визначається на підставі сертифіката про походження товару чи декларації про походження товару, що подається митному органу для підтвердження цих відомостей. Подання сертифіката є обов'язковим у випадках, передбачених МК України.
Згідно зі статтею 282 МК у разі ввезення товару на митну територію України сертифікат про походження товару подається обов'язково на товари, що походять з країн, яким Україна надає преференції за Митним тарифом України (на цей час це чинні міждержавні угоди про вільну торгівлю за участю України).
Таким чином, керуючись нормами вищезазначених актів законодавства до імпортованих товарів, протягом року з дати здійснення їх митного оформлення може відновлюватися режим найбільшого сприяння або преференційний режим за умови надання митним органам належним чином оформленого сертифіката про походження товару чи підтвердження компетентного органу про достовірність сертифіката походження чи відомостей, що в ньому містяться.