Вход

Підстави для скасування або зміни постанови про накладення стягнення за порушення митних правил

Стаття 395. Підстави для скасування або зміни постанови про накладення стягнення за порушення митних правил
Підставами для скасування постанови про накладення стягнення або про припинення провадження у справі про порушення митних правил є:
1) відсутність у діях особи, яка притягується до відповідальності, ознак порушення митних правил;
2) необ'єктивність або неповнота провадження у справі або необ'єктивність її розгляду;
3) невідповідність викладених у постанові висновків фактичним обставинам справи;
4) винесення постанови неправомочною особою, безпідставне недопущення до участі в розгляді справи особи, притягнутої до відповідальності, або її представника, а також інше обмеження прав учасників провадження у справі про порушення митних правил та її розгляду, якщо таке обмеження зашкодило всебічному розгляду справи таі вплинуло або могло вплинути на винесення обґрунтованої постанови за результатами її розгляду;
5) неправильна або неповна кваліфікація вчиненого правопорушення;
6) накладення стягнення, не передбаченого цим Кодексом. Підставами для скасування чи зміни постанови про накладення
стягнення або про припинення провадження у справі про порушення митних правил можуть бути визнані й інші визначені законами обставини.
За наявності підстав, зазначених у статті, постанова у справі про порушення митних правил може бути скасована або змінена.
Коментована стаття визначає підстави для скасування постанови про накладення стягнення або зміни постанови про накладення стягнення про порушення митних правил.
Частиною 2 коментованої статті передбачені також й інші визначені законами обставини, які можуть послужити скасуванням або змінам постанови про накладення стягнення або про припинення провадження в справі про порушення митних правил. Так недотримання посадовими особами митного органу вимог ст. 373 МК при винесенні постанови може привести до її скасування.