Оцінка корпоративних прав держави

Стаття 169. Оцінка корпоративних прав держави
1. Корпоративні права держави та активи суб'єктів господарювання, у статутному фонді яких визначено частку держави, підлягають оцінці за методикою, що затвер­джується Кабінетом Міністрів України, відповідно до вимог закону.
1. Важливість оцінки корпоративних прав держави як носія публічних інтересів зумовлює встановлення чіткої, затвердженої КМУ, методики, за якою має здійснюватися така оцінка . Обов'язковій оцінці підлягають не лише корпоративні права держави, а й активи суб'єктів господарювання, у статутному фонді яких визначено частку держави.
2.Оцінка державних корпоративних прав здійснюється відповідно до Методики оцінкидержавних корпоративних прав, затвердженої постановою КМУ від 2 серпня 1999 р. № 1406. Особливості оцінки державного майна в процесі приватизації (включаючи державні корпоративні права та активи суб'єктів господарювання з державної часткою в статутному фонді/майні) визначаються іншим нормативно-правовим актом — Методикою оцінки майна,затвердженою постановою КМУ від 10 грудня 2003 р.
Примітка. У ЦК норми щодо оцінки корпоративних прав держави (а рівно — і щодо оцінки майна, яке передається в управління) відсутні.