Вход

Особливості відповідальності за деякі види порушень митних правил

Стаття 321. Особливості відповідальності за деякі види порушень митних правил
Вчинення правопорушень, передбачених статтями 331, 332, 348-350 цього кодексу, внаслідок аварії або дії непереборної сили, що підтверджується відповідними документами, не тягне за собою відповідальність, передбачену цим Кодексом.
Дана стаття втілює у життя передбачені законодавцем випадки звільнення від відповідальності за вчинення окремих правопорушень за вичерпним переліком, наданим у диспозиції розглядуваної статті, та умовами, за яких застосування цієї норми можливе.
До статей, що підпадають під цю норму зокрема законодавцем віднесені такі:
331 - Видача товарів, транспортних засобів без дозволу митного органу або їх втрата;
332 - Недоставляння до митного органу товарів, транспортних засобів, документів;
348 - Порушення зобов'язання про зворотне вивезення чи зворотне ввезення товарів;
349 - Порушення зобов'язання про транзит;
350 - Порушення встановленого маршруту переміщення товарів. До таких умов зокрема віднесені аварії та непереборна сила, настання яких особа, що вчинила правопорушення або інша особа можуть підтвердити шляхом надання відповідних документів.
Під аварією, у цьому випадку, слід розуміти пошкодження, вихід з ладу й руйнування, що сталися з техногенних (конструктивних, виробничих, технологічних, експлуатаційних) або природних причин.
Під дією непереборної сили слід розуміти:
стихійне лихо (пожежу, повінь, інше стихійне лихо чи сезонне природне явище, зокрема таке як замерзання моря, проток, портів тощо, закриття шляхів, проток, каналів, перевалів);
- військові дії чи надзвичайний стан у регіоні;
- зафіксований у встановленому законом порядку факт учинення злочинних дій третіми особами;
- інші обставини чи події.
Документи, що підтверджують факт аварії або дії непереборної сили, можуть видаватися місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, органами Міністерства внутрішніх справ України, іншими спеціально вповноваженими на це державними органами, а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, які здійснюють діяльність щодо усунення наслідків аварій, тощо.
Посадова особа, яка виявила порушення митних правил, що могло статися внаслідок аварії або дії непереборної сили, керуючись законом, оцінює докази події, що стала причиною порушення митних правил, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й об'єктивному дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності.
У разі підтвердження вчинення правопорушень, передбачених статтями 331, 332, 348-350 Митного кодексу України, унаслідок аварії або дії непереборної сили, справа про порушення митних правил не порушується, а порушена - підлягає закриттю.