Вход

Особливості укладання господарських договорів на основі вільного волевиявлення сторін, примірних і типових договорів

Стаття 184. Особливості укладання господарських договорів на основі вільного волевиявлення сторін, примірних і типових договорів
1.При укладенні господарського договору на основі вільного волевиявлення сторін проект договору може бути розроблений за ініціативою будь-якої із сторін у строки, по­годжені самими сторонами.
2.Укладення договору на основі вільного волевиявлення сторін може відбуватися успрощений спосіб або у формі єдиного документа, з додержанням загального порядку укладення договорів, встановленого статтею 181 цього Кодексу.
3.Укладення господарських договорів на основі примірних І типових договорів по­винно здійснюватися з додержанням умов, передбачених статтею 179 цього Кодексу, не інакше як шляхом викладення договору у вигляді єдиного документа, оформленого згідно з вимогами статті 181 цього Кодексу та відповідно до правил, встановлених нормативно-правовими актами щодо застосування примірного або типового договору.
1. Оферта про укладення договору, який не є обов'язковим для укладення через прямувказівку закону, може виходити від будь-якої із сторін.
2.При укладенні господарського договору, який не є обов'язковим для сторін, вони ма­ють право обрати форму договору за власним розсудом: повну письмову у вигляді єдиногодокумента або спрощену форму.
3.За змістом ч. З коментованої статті укладення господарських договорів на основі при­мірних та типових договорів у спрощений спосіб не допускається.