Вход

Особливі умови припинення діяльності фондової біржі

Стаття 361. Особливі умови припинення діяльності фондової біржі
1. Діяльність фондової біржі припиняється за умови, якщо кількість її членів протя­гом встановленого законом строку залишається меншою, ніж мінімальна кількість, ви­значена законом.
2.Діяльність фондової біржі припиняється в порядку, встановленому для припинен­ня діяльності господарських товариств, якщо інше не передбачено законом.
1. Діяльність фондової біржі як організатора торгівлі тимчасово зупиняється ДКЦПФР у разі коли кількість її членів стала меншою 20, якщо фондову біржу утворено у формі дочірнього підприємства об'єднання торговців цінними паперами, — коли кількість членів такого об'єднання стала меншою 20. Якщо протягом шести місяців прийняття нових членів не від­булося, діяльність фондової біржі припиняється (ч. 4 ст. 21 Закону України «Про цінні папе­ри та фондовий ринок»).
2. Оскільки фондова біржа може бути утворена в організаційно-правовій формі акціонер­ного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю, за загальним правилом її діяльність припиняється в порядку, встановленому для припинення діяльності відповідних господарських товариств. Разом з тим, ч. 2 коментованої статті допускає, що інший порядок може бути передбачений законом. Оскільки Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» передбачає можливість утворення фондової біржі в організаційно-правовій формі дочірнього підприємства об'єднання торговців цінними паперами, стосовно таких бірж діє порядок, встановлений для ліквідації підприємства.
Слід також враховувати і положення статей 110—112 ЦК, якими встановлено підстави та порядок ліквідації юридичної особи.